Hướng dẫn truy cập trang dịch vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
02/01/2020

Đường lin truy cập trang dịch vụ công tỉnh BR-VT: https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/

 

Bước 1: Chọn lĩnh vực , thủ tục, đơn vị tiếp nhận thực hiện cần thực hiện

Chọn nội hồ sơ, chọn nộp hồ sơ trực tuyến

Bước 2: Chọn đơn vị cần thực hiện TTHC, ví dụ: xã Tam Phước- chọn đồng ý và tiếp tục

 

Bước 3: Điền thông tin theo yêu cầu

 

Bước 4: Chọn Đồng ý và tiếp tục

 

 

Bước 5: Điền thông tin hồ sơ/chọn đồng ý và tiếp tục

 

Bước 6: Chọn Nộp hồ sơ

 

 

 

 


Số lượt đọc: 443 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác