Khai giảng lớp dạy nghề Trồng lúa năng suất cao tại xã Tân Hải. (31/07/2015)

Ngày 14 tháng 7 năm 2015 tại Văn phòng thôn Cát Hải. Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ Nông dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Hội Nông dân xã đã tổ chức khai giảng lớp dạy nghề Trồng lúa năng suất cao cho 22 học viên có nhu cầu học trên địa bàn xã Tân Hải.

Hội Nông dân xã tổ chức Hội nghị Nông dân điển hình tiên tiến lần III, giai đoạn 2010-2015 (13/04/2015)

Sáng ngày 08/4/2015, tại hội trường A, Hội Nông dân xã Tân Hải tổ chức Hội nghị Nông dân điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Hội nghị Nông dân điển hình tiên tiến tỉnh Bà Rịa-VT lần thứ III, giai đoạn 2010-2015 và Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW (khóa IV) về tiếp tục xây dựng tổ chức Hội nông dân các cấp vững mạnh. 

Tổ chức Bế giảng lớp đào tạo nghề sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi. (24/03/2015)

Ngày 24 tháng 03 năm 2015, tại Trung tâm Văn Hóa Học tập cộng đồng xã Tân Hải. Trung Tâm khuyến Nông khuyến ngư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Hội Nông dân xã tổ chức bế giảng lớp đào tạo nghề sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi và đồng thời cấp chứng chỉ sơ cấp nghề cho 25 học viên tham gia lớp học.

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua CCB gương mẫu gắn với phong trào thi đua của địa phương năm 2014 (23/12/2014)

Ngày 12/12/2014, tại hội trường A, UBND xã Tân Hải, Hội Cựu chiến binh xã Tân Hải đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua CCB gương mẫu gắn với phong trào thi đua của địa phương năm 2014.

Hoạt động nổi bật của Hội Nông dân xã Tân Hải trong năm 2014. (10/12/2014)

Trong năm 2014 ngay từ đầu năm Hội Nông dân xã Tân Hải đã xây dựng chương trình hành động hoạt động của Hội. Trên cơ sở đó Hội Nông dân xã đã nỗ lực phấn đấu và kết quả đã đạt được các thành tích hoạt động cụ thể như sau: