Hoạt động nổi bật của Hội Nông dân xã Tân Hải trong năm 2014.
10/12/2014

Trong năm 2014 ngay từ đầu năm Hội Nông dân xã Tân Hải đã xây dựng chương trình hành động hoạt động của Hội. Trên cơ sở đó Hội Nông dân xã đã nỗ lực phấn đấu và kết quả đã đạt được các thành tích hoạt động cụ thể như sau:

Thực hiện Đề án 01, đề án của Huyện ủy Tân Thành “về việc nâng cao chất lượng đoàn viên Hội viên cốt cán giai đoạn 2010-2015”.Trong năm 2014 Hội Nông dân xã Tân Hải đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho CB.HVND thực hiện đúng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền Chỉ Thị, Nghị quyết của Hội cấp trên, tuyên truyền vận động Hội viên Nông dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh, Kết quả các buổi tuyên truyền được 46 buổi có 3.579 lượt CB. HVND tham dự. Công tác phát triển Hội viên Hội đã vận động kết nạp thêm 26 Hội viên vào tổ chức Hội Nông dân Việt Nam. Đồng thời trong năm Hội cũng đã tập trung củng cốBCH các chi Hội, thành lập 18 tổ Hội, sinh hoạt các chi, tổ hội đều đặn nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi, tổ Hội như đúng lịch sinh hoạt đã đăng ký với các nội dung phong phú nhằm thu hút Hội viên tham dự ngày càng đông. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ có 21 CB, HVND tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do huyện Hội tổ chức và có 02 CB chủ chốt tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Về văn hóa xã Hội, Hội đã tham gia Hội thao đủ số vận động viên, cổ động viên do Hội Nông dân huyện, tỉnh tổ chức. Tham gia Hội thi chung tay xây dựng nông thôn mới. Vận động quà tặng năm học mới cho con em Hội viên có hoàn cảnh khó khăn tổng trị giá trên 5 triệu đồng. vận động quà tặng cho con em hội viên nông dân lên dường nhập ngũ 32 thanh niên mỗi thanh niên 100 ngàn đồng.

Về công tác phong trào NDSXKDG và thoát nghèo bền vững, ngay từ đầu năm Hội đã vận động các hộ tham gia đăng ký phong trào NDSXKDG thoát nghèo bền vững và đăng ký GĐNDVH kết quả cuối năm bình xét có trên 90 % các hộ đạt các danh hiệu trên.

Về công tác hỗ trợ nông dân: Hội đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 6 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi, 2 cuộc Hội thảo đầu bờ về mô hình chăn nuôi gà. Phối hợp tổ chức 01 lớp dạy nghề thú y gia đình. Phối hợp với BĐH quỹ hỗ trợ Nông dân tỉnh giải ngân nguồn vốn QHTND cho 14 hộ mỗi hộ 20 triệu đồng để đầu tư vào trồng rau xanh. Vận động nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân đạt chỉ tiêu trong năm và đã thu gom tổng số nguồn quỹ từ trước đến nay và giải ngân cho 04 hộ tổng trị giá là 45,950 ngàn đồng. Ngoài ra Hội cũng đã hoàn thành các chỉ tiêu khác do Hội Nông dân huyện Tân Thành đề ra. Nhờ những thành quả đạt đươc như trên trong năm 2014 Hội Nông dân xã Tân Hải đã được Hội Nông dân huyện Tân Thành đánh giá phân loại hoạt động cuối năm là cơ sở đơn vị vững mạnh và đạt giải nhất trong toàn huyện Tân Thành./.

 


Số lượt đọc: 641 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác