Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Phú Mỹ triển khai tập huấn nghiệp vụ cho Hội đoàn thể tín chấp nguồn vốn và các Tổ Tiết kiệm vay vốn.
31/07/2020

Nhằm không ngừng nâng cao kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng làm việc cho cán bộ làm công tác tín dụng chính sách xã hội, từ đó hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ theo từng vị trí công tác của người được tập huấn. Vào ngày 30/7/2020, tại Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã Tân Hải, NHCSXH thị xã đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác 

Tham gia buổi tập huấn có lãnh đạo UBND các xã, cán bộ Ban giảm nghèo xã, 03 cán bộ lãnh đạo tổ chức chính trị - xã hội  xã, 6 ông (bà) trưởng thôn và các thành viên Ban quản lý tổ Tiết kiệm vay vốn.

Nội dung tập huấn gồm có 04 phần: Đồng chí Nguyễn Thị Vân- Phó Giám đốc NHCSXH Thị xã Phú Mỹ và đồng chí Hoàng Thị Hoa- CB, phụ trách địa bàn xã đẫ triển khai đến cho các thành viên quản lý gồm: Giải pháp tăng cường vai trò của Ban giảm nghèo cấp xã và Trưởng thôn trong hoạt động tín dụng chính sách; Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn; Các chương trình tín dụng đang thực hiện tại NHCSXH.
            Phương pháp tập huấn theo phương châm "Cầm tay chỉ việc, hướng dẫn đơn giản, cụ thể và tỷ mỷ", những nội dung liên quan đến biểu mẫu đều phô tô biểu mẫu và hướng dẫn cách ghi chép cụ thể để đảm bảo sau khi tập huấn, người học có thể thực hành được.
Qua kết quả tập huấn cho thấy các thànhn phần tham gia đã tiếp thu tốt nội dung bài giảng, tiếp nhận được những kiến thức do Ngân hàng truyền đạt.

 


Số lượt đọc: 849 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác