Tuyến đường phụ nữ tự quản - việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn
27/07/2020

Chiều ngày 24/07/2020, Hội LHPN xã Tân Hải ra quân tuyến đường tự quản tại thôn Cát Hải, xã Tân Hải, thj xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nhằm thực hiện tốt Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động và ngày chủ nhật xanh do Khối vận xã Tân Hải triển khai. 

Ngay từ đầu năm Hội LHPN xã Tân Hải đã đăng ký với Đảng ủy xã về việc thực hiện một số tuyến đường tự quản trong địa bàn xã. Hiện nay Hội LHPN xã đã xây dựng được tất cả 4 tuyến đường (03 tuyến năm 2020). 01 tuyến tại thôn Đông Hải, 01 tuyến tại thôn Láng Cát và 01 tuyến tại thôn Cát Hải Mô hình đã và đang được CB. HVPN tích cực tham gia góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các chi hội đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong thôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân cùng thực hiện.tham gia vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm... tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Hằng tuần, chi hội phụ nữ các thôn cùng tổ dân cư trên địa bàn xã đã huy động hội viên tổng vệ sinh đường, ngõ xóm. Việc làm nhỏ, nhưng ý nghĩa lớn, không chỉ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân mà còn gắn kết được tình làng nghĩa xóm thông qua các hoạt động tập thể, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa trên địa bàn xã và đặc biệt giữ gìn được danh hiệu nông thôn mới nâng cao của xã và thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch do Trung ương Hội phát động.


Số lượt đọc: 813 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác