QUYẾT ĐỊNH Ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2017 trên địa bàn xã Tân Hải
09/03/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN HẢI BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH cải cách hành chính

nhà nước năm 2017 trên địa bàn xã Tân Hải

XEM NOIH DUNG CHI TIẾT TAIH ĐÂY


Số lượt đọc: 979 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác