QUYẾT ĐỊNH Ban hành Nội quy làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của UBND xã Tân Hải
09/03/2017
Ủy ban nhân dân xã Tân Hải quyết định ban hành nội quy làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của UBND xã Tân Hải

Chi tiết vui lòng xem http://ttkhcn.baria-vungtau.gov.vn/tanhai/Content/UserImages/09032017145428-QĐ ban hanh noi quy lam vie tai bo phan Mot cua - 2017.docx


Số lượt đọc: 1278 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác