Về việc phân công thực hiện các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong Bộ chỉ số cải cách hành chính
13/04/2017
Về việc phân công thực hiện các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong Bộ chỉ số cải cách hành chính

Công văn số 28 của UBND xã Tân Hải ngày 28/03/2017 về việc phân công thực hiện các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong Bộ chỉ số cải cách hành chính. Tại đây


Số lượt đọc: 1020 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác