Bảng thống kê Danh sách các thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông áp dụng tại UBND xã Tân Hải
30/11/2017

Bảng thống kê Danh sách các thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa,

một cửa liên thông áp dụng tại UBND Tân Hải

Xem chi tiết


Số lượt đọc: 815 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác