Về việc triển khai thực hiện Công văn số 10563/UBND-SNV ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Công văn số 5753/UBND-NV ngày 08/11/2017 của UBND huyện Tân Thành.
30/11/2017
Về việc triển khai thực hiện Công văn số 10563/UBND-SNV ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Công văn số 5753/UBND-NV ngày 08/11/2017 của UBND huyện Tân Thành.

Xem chi tiết nội dung văn bản


Số lượt đọc: 1061 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác