Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã và thôn năm 2019
26/01/2019
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã và thôn năm 2019

Xem chi tiết văn bản tại đây


Số lượt đọc: 757 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác