Quyết định về việc công bố chỉ số, theo dõi, đánh giá, xếp hạng thực hiện cải cách hành chính năm 2018 của các chỉ số, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn
28/03/2019
Quyết định về việc công bố chỉ số, theo dõi, đánh giá, xếp hạng thực hiện cải cách hành chính năm 2018 của các chỉ số, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn

Xem chi tiết văn bản tại đây


Số lượt đọc: 936 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác