Danh sách hộ nghèo, chuẩn quốc gia, cận nghèo, nghèo chuẩn tỉnh, cận nghèo tỉnh năm 2019 của xã Tân Hải
06/08/2019
Danh sách hộ nghèo, chuẩn quốc gia, cận nghèo, nghèo chuẩn tỉnh, cận nghèo tỉnh năm 2019 của xã Tân Hải

Xem chi tiết văn bản taị đây


Số lượt đọc: 541 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác