Thông báo kết luận của UBND xã Tân Hải kết luận của Chủ tịch UBND xã về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính công tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã năm 2019
01/11/2019
Thông báo kết luận của UBND xã Tân Hải kết luận của Chủ tịch UBND xã về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính công tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã năm 2019

Xem chi tiết văn bản tại đây


Số lượt đọc: 563 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác