Công văn của UBND xã Tân Hải về việc thưc hiện nghiêm túc việc bốc số thứ tự và giải quyết hổ sơ, TTHC theo số thứ tự tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã Tân Hải
06/11/2019
Công văn của UBND xã Tân Hải về việc thưc hiện nghiêm túc việc bốc số thứ tự và giải quyết hổ sơ, TTHC theo số thứ tự tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã Tân Hải

Xem chi tiết văn bản tại đây


Số lượt đọc: 653 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác