Kế hoạch khảo sát việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một của liên thông trên địa bàn xã Tân Hải năm 2019
06/11/2019
Kế hoạch khảo sát việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một của liên thông trên địa bàn xã Tân Hải năm 2019

Xem chi tiết văn bản tại đây


Số lượt đọc: 645 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác