Kế hoạch UBND xã Tân Hải khảo sát đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn xã Tân Hải
07/11/2019
Kế hoạch UBND xã Tân Hải khảo sát đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn xã Tân Hải

Xem chi tiết văn bản tại đây


Số lượt đọc: 705 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác