Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND xã về kết quả khảo sát đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một của liên thông trên địa bàn xã Tân Hải năm 2019
21/11/2019
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND xã về kết quả khảo sát đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một của liên thông trên địa bàn xã Tân Hải năm 2019

Xem chi tiết văn bản tại đây


Số lượt đọc: 799 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác