Kế hoạch của UBND thị xã Phú Mỹ về việc kiểm tra đảm bảo an toàn thông tin hệ thống máy vi tính tại các phòng, ban thuộc UBND thị xã Phú Mỹ, UBND các xã, phường và các đơn vị thuộc Công an thj xã Phú Mỹ
21/11/2019
Kế hoạch của UBND thị xã Phú Mỹ về việc kiểm tra đảm bảo an toàn thông tin hệ thống máy vi tính tại các phòng, ban thuộc UBND thị xã Phú Mỹ, UBND các xã, phường và các đơn vị thuộc Công an thj xã Phú Mỹ

Xem chi tiết văn bản tại đây


Số lượt đọc: 608 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác