Quyết định của ủy ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành sủa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động- Thương binh và xã hội tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
09/07/2020
Quyết định của ủy ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành sủa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động- Thương binh và xã hội tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Xem chi tiết văn bản tại đây


Số lượt đọc: 1127 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác