Kế hoạch thực hiện Quyết định số 634/QĐ-TTG ngày 13 tháng 5 năm 2020 của Thu tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thưc hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật.
17/09/2020
Kế hoạch thực hiện Quyết định số 634/QĐ-TTG ngày 13 tháng 5 năm 2020 của Thu tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thưc hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Xem chi tiết văn bản tại đây


Số lượt đọc: 460 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác