Kế hoạch khảo sát đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn xã Tân Hải năm 2020
29/10/2020
Kế hoạch khảo sát đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn xã Tân Hải năm 2020

Xem chi tiết văn bản tại đây


Số lượt đọc: 405 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác