Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính công tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã năm 2020
29/10/2020
Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính công tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã năm 2020

Xem chi tiêt văn bản tại đây


Số lượt đọc: 392 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác