Đại Hội Đại biểu phụ nữ xã Tân Hải lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021
04/05/2016

Ngày 22 tháng 4 năm 2016, tại Hội trường A Ủy Ban nhân dân xã Tân Hải. Hội LHPN xã Tân Hải tổ chức Đại hội Đại biểu phụ nữ xã Tân Hải nhiệm kỳ 2016-2021.

Về tham dự Đại Hội có lãnh đạo Hội LHPN huyện Tân Thành, lãnh đạo Đảng ủy xã, HĐND xã, UBND xã, UBMTTQ xã, cùng các ban ngành đoàn thể xã, Lãnh đạo Hội LHPN các xã thị trấn, lãnh đạo cựu cán bộ hội qua các thời kỳ, Hiệu trưởng các trường học, ban nữ công trường học đóng trên địa bàn xã. Đặc biệt có 104 Đại biểu là Hội viên tiêu biểu đại diện cho 3.184 HV trên toàn xã cũng về tham dự đông đủ.

 Đại hội nhằm đánh giá tình hình phụ nữ và hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2011- 2016, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới; tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ nhằm góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát triển tổ chức Hội vững mạnh, góp phần nâng cao vị thế của Hội, thúc đẩy sự bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ.

Đại hội đã đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2011-2016, Đại hội cũng đã thảo luận quyết định những mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2021. Tại Đại hội cũng đã tổng hợp tất cả những ý kiến đống góp vào Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và bầu ra BCH mới gồm 11 UVBCH khóa III, bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội cấp trên với 12 Đại biểu được bầu, 01 đại biểu đương nhiên và 01 đại biểu dự khuyết tổng số là 14 đại biểu.

Đại hội cũng đã biểu dương khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua với 4 tập thể và 11 cá nhân.


Số lượt đọc: 587 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác