Hiệu quả từ các mô hình "Dân vận khéo" của Hội Phụ nữ xã (15/10/2018)

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, những năm qua, cấp ủy, chính quyền và các  ban, ngành, đoàn thể xã Tân Hưng đã tập trung, triển khai rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

Hội LHPN tỉnh: Tặng “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ (20/08/2009)

Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA tổ chức nói chuyện chuyên đề

Đảng uỷ Xã Tân Hưng sơ kết 1 năm thực hịên cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’ (19/05/2008)

Đảng uỷ xã Tân Hưng vừa sơ kết 01 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.