GIẢI NGÂN DỰ ÁN CHĂN NUÔI HEO SINH SẢN
14/11/2019
Hội viên nhận vốn vay Quỹ HTND thành phố

Với mục tiêu hỗ trợ vốn giúp hội viên nông dân đầu tư cho sản xuất, xây dựng mô hình kinh tế - xã hội, hình thành các tổ hợp tác,… Ngày 15/5/2019, Hội Nông dân xã đã phối hợp với Ban Điều hành Quỹ HTND thành phố Bà Rịa tổ chức giải ngân vốn vay Quỹ HTND thành phố cho hội viên nông dân xã Tân Hưng. Tổng số vốn vay của dự án là 250 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ HTND thành phố cho 5 hộ nông dân của xã vay phát triển đàn heo nái, heo thịt. Với mức vay 50 triệu đồng/hộ, trong thời gian 2 năm (24 tháng) các hộ nông dân sẽ tập trung sửa chữa chuồng trại, mua con giống, thức ăn chăn nuôi,... Quá trình sử dụng vốn sẽ được Hội Nông dân xã và Ban Điều hành Quỹ HTND thành phố thường xuyên kiểm tra, giám sát, đảm bảo vốn được sử dụng đúng mục đích, bảo toàn vốn khi đến hạn thu hồi.

Phát biểu tại buổi giải ngân, ông Nguyễn Phương Duy – Chủ tịch Hội Nông dân xã yêu cầu các hộ hội viên sử dụng đồng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả để phát triển kinh tế gia đình, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động, ủng hộ cho Quỹ Hỗ trợ nông dân ngày càng lớn mạnh.

Lê Thị Hoài Thương 


Số lượt đọc: 626 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác