HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CHỈ THỊ, NGHỊ QUYẾT, KẾT LUẬN, QUY ĐỊNH CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ
14/11/2019
Đ/c Nguyễn Nhật Thiên Lâm – Bí thư Đảng ủy triển khai các nội dung tại Hội nghị
Nhằm làm tốt công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất trong cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng thời, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc và tổ chức tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ các nội dung của các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ngày 13/6/2019, Đảng ủy xã Tân Hưng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW; Nghị quyết số 39-NQ/TW; Nghị quyết số 29-NQ/TW; Nghị quyết số 35-NQ/TW; Kết luận số 36-KL/TW; Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 30-CT/TW; Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XII) đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; cán bộ UBMTTQ Việt Nam và Ban Chấp hành các đoàn thể xã.

Qua hội nghị giúp cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; cán bộ UBMTTQ và BCH các đoàn thể xã nắm rõ các quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, nội dung của các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để nâng cao nhận thức, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

Dương Thị Minh Thùy 

 


Số lượt đọc: 592 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác