THÔNG BÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT, HĐND XÃ TÂN HƯNG KHÓA III, NHIỆM KỲ 2016-2021
14/11/2019
Sau một ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, tích cực của các vị đại biểu HĐND xã, kỳ họp đã hoàn thành tốt các nội dung như dự kiến.

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-HĐND ngày 31/5/2019 của Thường trực HĐND xã về việc tổ chức kỳ họp thứ Mười Một, HĐND xã Tân Hưng khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021;

Thường trực HĐND xã thông báo kết quả tổ chức kỳ họp thứ Mười Một, HĐND xã Tân Hưng khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

1. Thời gian, địa điểm

Kỳ họp thứ Mười Một, HĐND xã Tân Hưng khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức vào ngày 15/7/2019, với sự tham dự của 19/20 đại biểu HĐND xã và 25 đại biểu khách mời là lãnh đạo Đảng ủy xã, UBND xã, UBMTTQVN xã; các ban ngành, đoàn thể của xã; đại diện cấp ủy; Trưởng, Phó Trưởng ấp; Trưởng, Phó Trưởng Ban công tác Mặt trận các ấp và Ban giám hiệu các trường học, lãnh đạo Trạm y tế xã.

2. Kết quả kỳ họp

2.1. Các báo cáo trình tại kỳ họp

- Về lĩnh vực KT-XH: báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH-ANQP 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ KTVHXH-ANQP 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo kết quả thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2019 và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Xã hội về tình hình KTXH-ANQP trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm 2019.

- Về lĩnh vực QPAN: báo cáo công tác quản lý nhân hộ khẩu; công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế về tình hình thực thi pháp luật trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm 2019.

- UBMTTQVN xã thông báo về công tác xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của nhân dân trong xã.

- Bên cạnh đó, đại biểu HĐND xã đã nghiên cứu các báo cáo về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của HĐND xã; báo cáo giám sát việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Mười Một.

2.2. Kỳ họp thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn

* Tại phiên thảo luận:

Các đại biểu HĐND xã cơ bản nhất trí đối với những báo cáo mà UBND xã, các ngành thuộc UBND xã đã trình tại kỳ họp và các báo cáo mà đại biểu nghiên cứu tài liệu. Tuy nhiên, đại biểu HĐND xã có một số ý kiến cần trao đổi với UBND xã, các ngành thuộc UBND xã như về vấn đề bệnh sốt xuất huyết 6 tháng đầu năm 2019 tăng so với cùng kỳ năm 2018, các biện pháp để kiểm soát dịch bệnh tốt hơn trong thời gian tới; cần quan tâm công tác chuẩn bị cho năm học 2019 – 2020, cơ sở vật chất của trường học đảm bảo cho việc dạy và học trong năm học mới; Việc thu thuế đất phi nông nghiệp trong thời gian qua, những khó khăn trong việc thu thuế và giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới; việc tuyên truyền và các biện pháp phòng, chống, tiêu hủy dịch tả heo Châu phi.

Chủ tọa kỳ họp chủ trì điều hành phiên thảo luận và yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Trưởng Công an xã đã giải trình trực tiếp những vấn đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã. Sau phần trả lời, đại biểu HĐND xã đã thống nhất cao với nội dung trả lời.

* Tại phiên phiên chất vấn:

Các đại biểu HĐND xã cơ bản nhất trí đối với những báo cáo mà UBND xã, các ngành thuộc UBND xã đã trình tại kỳ họp và các báo cáo mà đại biểu nghiên cứu tài liệu, kỳ họp không có ý kiến chất vấn.

2.3. Kỳ họp đã quyết nghị đối với 03 Nghị quyết

- Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2020

- Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019

- Nghị quyết về quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2018

 Thường trực HĐND xã thông báo kết quả kỳ họp thứ Mười Một, HĐND xã Tân Hưng khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đến các ban ngành, đoàn thể, các ấp và cử tri biết, thực hiện./.      

Bùi Thị Thúy Phượng 


Số lượt đọc: 595 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác