ĐẢNG ỦY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN CÁC KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯ VÀ CHỈ THỊ, NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
14/11/2019
Ngày 12/10/2019, Đảng ủy xã Tân Hưng tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 50-KL/TW, Kết luận số 51-KL/TW của Ban Bí thư và Nghị quyết số 50-NQ/TW, Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ xã.

Nhằm làm tốt công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất trong cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện các kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Ban Bí thư, Bộ Chính trị. Đồng thời, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc và tổ chức tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ nội dung của các các kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Ban Bí thư, Bộ Chính trị.

Qua hội nghị giúp cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nắm rõ các quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, nội dung của các kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Ban Bí thư, Bộ Chính trị để nâng cao nhận thức, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Dương Thị Minh Thùy 


Số lượt đọc: 575 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác