TRANG CHỦ Tổng quan về xã Hoạt động địa phương Cải cách hành chính Lịch công tác tuần SƠ ĐỒ WEB Liên hệ Tìm kiếm
Thứ Bảy, 13/7/2024
Hỏi-đáp
Tin hoạt động-KHCN
Dịch vụ
PHÔNG UNICODE
Gương làm kinh tế giỏi
Sản phẩmPhim KH&CN
Tài liệu KHCN
Văn bản pháp quy
Sức Khỏe và Đời Sống
Gương Người tốt việc tốt
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Biển Hồ Cốc

Vườn thanh long xã Bưng Riềng

Mô hình trồng cây hồ tiêu

dự án trồng thanh long ruột đỏ theo tiêu chuẩn VietGap tại xã Bưng Riềng (huyện Xuyên Mộc).

Lượt truy cập: 400443
  HOẠT ĐỘNG ĐỊA PHƯƠNG

  CÔNG BỐ SỬA ĐỔI 02 QUY TRÌNH VỀ LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG
15/06/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BƯNG RIỀNG

 


CÔNG BỐ SỬA ĐỔI 02 QUY TRÌNH VỀ LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

                       Mã hiệu             :           02- 03/NV

Ngày hiệu lực      :           31/3/2016  

Lần ban hành      :           02

 

 

Soạn thảo

Kiểm tra

Phê duyệt

Chức vụ

Công chức VP-TK

Đại diện lãnh đạo

Chủ tịch UBND

 

Chữ ký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã ký

Họ và tên

Nguyễn Minh Tuấn

Bùi Xuân Tuấn

Nguyễn Văn Long

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 XÃ BƯNG RIỀNG                                                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


BẢN PHÂN BỔ/ KIỂM SOÁT THỜI GIAN
THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC LĨNH VỰC: THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

STT

Tên TTHC

Quyết định công bố TTHC của UBND tỉnh hoặc VPQPPL

Thành phần hồ sơ

Phân bổ/ kiểm soát thời gian ( ngày )

 

Kiểm soát thực hiện

Tổng thời gian

CB tiếp nhận

CB thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo

Cơ quan khác

CB trả

kết quả

1

Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

 

- Quyết định số: 2475/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của UBND tỉnh BRVT

- Văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị

- Báo cáo thành tích của các tập thể và cá nhân ( mẫu số 06 của Nghị định số 39/2012/NĐ-CP)

3

1

0

1

0

1

Sổ theo dõi

2

Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

 

- Quyết định số 5074/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Xuyên Mộc V/v Công bố thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, thị trấn

- Văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị

- Biên bản bình xét thi đua

- Báo cáo thành tích của các tập thể và cá nhân ( mẫu số 06 của Nghị định số 39/2012/NĐ-CP)

5

3

0

1

0

1

Sổ theo dõi

3

Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Quyết định số 5074/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Xuyên Mộc V/v Công bố thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, thị trấn

 

- Văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị

- Biên bản bình xét thi đua

- Báo cáo thành tích của các tập thể và cá nhân ( mẫu số 06 của Nghị định số 39/2012/NĐ-CP)

08

4

0

3

0

1

Sổ theo dõi

                                                                                                                              Bưng Riềng, ngày  31  tháng  03  năm 2016

                     Cán bộ chuyên môn                                                                                               Chủ tịch

 

Nguyễn Minh Tuấn Công chức VP-TK
|

Nội dung khác

  Xã Bưng Riềng cắt giảm thời gian giải quyết 65 thủ tục hành chính trên 18 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã(4/14/2017 12:00:00 AM)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008(6/15/2016 12:00:00 AM)
  CÔNG BỐ SỬA ĐỔI QUY TRÌNH Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục(6/15/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 878 111 - Fax: (84.064) 3 878 111
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu