TRANG CHỦ Tổng quan về xã Hoạt động địa phương Cải cách hành chính Lịch công tác tuần SƠ ĐỒ WEB Liên hệ Tìm kiếm
Chủ Nhật, 27/11/2022
Hỏi-đáp
Tin hoạt động-KHCN
Dịch vụ
PHÔNG UNICODE
Gương làm kinh tế giỏi
Sản phẩmPhim KH&CN
Tài liệu KHCN
Văn bản pháp quy
Sức Khỏe và Đời Sống
Gương Người tốt việc tốt
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Biển Hồ Cốc

Vườn thanh long xã Bưng Riềng

Mô hình trồng cây hồ tiêu

dự án trồng thanh long ruột đỏ theo tiêu chuẩn VietGap tại xã Bưng Riềng (huyện Xuyên Mộc).

Lượt truy cập: 323281
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

  Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 của UBND xã Bưng Riềng
27/03/2018

Phụ lục 2: Danh sách hộ nghèo xã Bưng Riềng

STT

Họ và tên

Địa chỉ

01

Nguyễn Thị Bé

Ấp 2 xã Bưng Riềng

02

Trần Thị Chanh

Ấp 2 xã Bưng Riềng

03

Đặng Văn Đức

Ấp 2 xã Bưng Riềng

04

Nguyễn Thị Hồng

Ấp 2 xã Bưng Riềng

05

Phạm Thị Nữ

Ấp 2 xã Bưng Riềng

06

Nguyễn Thị Hậu

Ấp 2 xã Bưng Riềng

07

Lê Ngọc Thành

Ấp 2 xã Bưng Riềng

08

Nguyễn Thị Nên

Ấp 2 xã Bưng Riềng

09

Nguyễn Thị Bông

Ấp 3 xã Bưng Riềng

10

Lê Văn Hội

Ấp 3 xã Bưng Riềng

11

Bùi Thị Chầu

Ấp 1 xã Bưng Riềng

12

Phan Thị Khi

Ấp 1 xã Bưng Riềng

13

Nguyễn Thị Yên

Ấp 1 xã Bưng Riềng

14

Lê Duy Tùng

Ấp 2 xã Bưng Riềng

15

Ngô Thanh Phong

Ấp 2 xã Bưng Riềng

16

Phùng Văn Đạt

Ấp 2 xã Bưng Riềng

17

Nguyễn Thị Khang

Ấp 2 xã Bưng Riềng

18

Phạm Thị Nhung

Ấp 2 xã Bưng Riềng

19

Nguyễn Văn Hưng

Ấp 2 xã Bưng Riềng

20

Nguyễn Văn Tự

Ấp 2 xã Bưng Riềng

21

Nguyễn Văn Nghĩa

Ấp 2 xã Bưng Riềng

22

Huỳnh Kim Hoàng

Ấp 2 xã Bưng Riềng

23

Cao Văn Huệ

Ấp 2 xã Bưng Riềng

24

Lê Văn Năm

Ấp 2 xã Bưng Riềng

25

Nguyễn Nho

Ấp 2 xã Bưng Riềng

26

Chu Quyết

Ấp 2 xã Bưng Riềng

27

Lê Trọng Tựu

Ấp 3 xã Bưng Riềng

28

Phạm Thế Mạnh

Ấp 3 xã Bưng Riềng

29

Giang Thị Bích Huyền

Ấp 3 xã Bưng Riềng

30

Trần Thị Lài

Ấp 3 xã Bưng Riềng

31

Võ Thị Gái

Ấp 3 xã Bưng Riềng

32

Nguyễn Thị Kính

Ấp 3 xã Bưng Riềng

33

Trần Thị Dung

Ấp 3 xã Bưng Riềng

34

Nguyễn Thị Hương

Ấp 3 xã Bưng Riềng

35

Bùi Thị Bông

Ấp 3 xã Bưng Riềng

36

Lê Văn Bình

Ấp 3 xã Bưng Riềng

37

Nguyễn Thanh Tâm

Ấp 3 xã Bưng Riềng

38

Giang Thị Bạch Yến

Ấp 3 xã Bưng Riềng

39

Hồ Văn Hậu

Ấp 3 xã Bưng Riềng

40

Tòng Thị Năm

Ấp 1 xã Bưng Riềng

41

Nguyễn Thị Thu Ngoan

Ấp 1 xã Bưng Riềng

42

Lê Thúy Hà

Ấp 1 xã Bưng Riềng

43

Tòng Văn Luyến

Ấp 1 xã Bưng Riềng

44

Nguyễn Thị Huệ

Ấp 1 xã Bưng Riềng

45

Võ Thị Hồng

Ấp 1 xã Bưng Riềng

46

Lý Danh Dũng

Ấp 2 xã Bưng Riềng

47

Nguyễn Đình Phú

Ấp 2 xã Bưng Riềng

48

Nguyễn Văn Hiển

Ấp 2 xã Bưng Riềng

49

Cao Kim Nga

Ấp 3 xã Bưng Riềng

50

Đào Quang Vinh

Ấp 4 xã Bưng Riềng

51

Bùi Văn Luận

Ấp 4 xã Bưng Riềng

52

Trần Thị Huệ

Ấp 4 xã Bưng Riềng

53

Nguyễn Thị Liên

Ấp 4 xã Bưng Riềng

54

Nguyễn Thị Trọng

Ấp 4 xã Bưng Riềng

55

Lê Thị Hồng

Ấp 4 xã Bưng Riềng

56

Nguyễn Văn Hạnh

Ấp 4 xã Bưng Riềng

57

Trần Thị Ái Vân

Ấp 4 xã Bưng Riềng

58

Nguyễn Thị Kim Vân

Ấp 4 xã Bưng Riềng

59

Nguyễn Thị Hoa

Ấp 4 xã Bưng Riềng

60

Nguyễn Thị Hồng

Ấp 4 xã Bưng Riềng

61

Nguyễn Thị Lĩnh

Ấp 4 xã Bưng Riềng

62

Tăng Thị Tiếng

Ấp 4 xã Bưng Riềng

63

Trương Văn Phương

Ấp 4 xã Bưng Riềng

64

Trương Thị Thanh

Ấp 1 xã Bưng Riềng

65

Tòng Văn Thuận

Ấp 1 xã Bưng Riềng

66

Trịnh Thị Cam

Ấp 1 xã Bưng Riềng

67

Lê Thị Thung

Ấp 2 xã Bưng Riềng

68

Lê Ngọc Ẩn

Ấp 2 xã Bưng Riềng

69

Nguyễn Văn Qua

Ấp 2 xã Bưng Riềng

70

Đặng Cẩu Chảy

Ấp 2 xã Bưng Riềng

71

Trần Xuân Ruẩn

Ấp 2 xã Bưng Riềng

72

Vũ Thị Chung

Ấp 2 xã Bưng Riềng

73

Nguyễn Ngọc Lâm

Ấp 3 xã Bưng Riềng

74

Nguyễn Văn Hai

Ấp 3 xã Bưng Riềng

75

Lê Văn Dư

Ấp 3 xã Bưng Riềng

76

Nguyễn Văn Tuấn

Ấp 3 xã Bưng Riềng

77

Nguyễn Duy Phước

Ấp 3 xã Bưng Riềng

78

Nguyễn Ngọc Giáo

Ấp 3 xã Bưng Riềng

79

Trần Thị Phân

Ấp 3 xã Bưng Riềng

80

Lê Thị Kim Đồng

Ấp 3 xã Bưng Riềng

81

Nguyễn Đăng Hiền

Ấp 4 xã Bưng Riềng

82

Nguyễn Hùng Tâm

Ấp 4 xã Bưng Riềng

83

Trần Thị Hạnh

Ấp 4 xã Bưng Riềng

84

Đào Văn Vượt

Ấp 4 xã Bưng Riềng

 

Bảo Châu
|

Nội dung khác

  ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ VÀ PHẢN HỒI QUA ĐƯỜNG DÂY NÓNG CỦA TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU VÀ HUYỆN XUYÊN MỘC(11/21/2019 12:00:00 AM)
  Công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Bưng Riềng năm 2018.(6/22/2018 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 878 111 - Fax: (84.064) 3 878 111
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu