TRANG CHỦ Tổng quan về xã Hoạt động địa phương Cải cách hành chính Lịch công tác tuần SƠ ĐỒ WEB Liên hệ Tìm kiếm
Chủ Nhật, 27/11/2022
Hỏi-đáp
Tin hoạt động-KHCN
Dịch vụ
PHÔNG UNICODE
Gương làm kinh tế giỏi
Sản phẩmPhim KH&CN
Tài liệu KHCN
Văn bản pháp quy
Sức Khỏe và Đời Sống
Gương Người tốt việc tốt
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Biển Hồ Cốc

Vườn thanh long xã Bưng Riềng

Mô hình trồng cây hồ tiêu

dự án trồng thanh long ruột đỏ theo tiêu chuẩn VietGap tại xã Bưng Riềng (huyện Xuyên Mộc).

Lượt truy cập: 323360
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

  Xã Bưng Riềng thông báo Tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 .
13/05/2019

Căn cứ Quyết định số 3746/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh BRVT về việc ban hành “Khung lộ trình cung cấp dịch vụ công tỉnh BRVT giai đoạn 2016 – 2020”; Căn cứ Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ V/v Ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018 – 2019; Thực hiện Thông báo số 193/TB-UBND ngày 05/4/2019 của UBND huyện Xuyên Mộc V/v Công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của huyện Xuyên Mộc.

UBND xã Bưng Riềng thông báo việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cụ thể như sau:

1. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã được thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 gồm:

STT

Tên thủ tục

QĐ của UBND tỉnh

QĐ của Chính phủ

Mức độ 3

Mức độ 4

Ghi chú

Lĩnh vực Hộ tịch

1

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Quyết định Số 3178/QĐ-UBND ngày 06/11/2018

 

X

 

 

2

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Quyết định Số 318/QĐ- UBND ngày 15/02/2017

X

 

 

3

Đăng ký khai sinh

X

X

Mức độ 4 triển khai thực hiện năm 2019

4

Đăng ký kết hôn

X

X

5

Đăng ký giám hộ

X

X

Lĩnh vực Giáo dục – đào tạo

1

Đăng ký thành lập nhóm trẻ, nhóm mẫu giáo độc lập

Quyết định số 132/QĐ- UBND ngày 21/01/2019

 

X

X

Mức độ 4 triển khai thực hiện năm 2019

 

Ghi chú: Dịch vụ công mức độ 3 là tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử và nhận kết quả tại Bộ phận “ Một cửa, một cửa liên thông” của UBND xã. Dịch vụ công mức độ 4 là tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận trả kết quả qua cổng dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử hoặc qua đường Bưu điện.

- Mọi tổ chức, cá nhân muốn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 xin truy cập vào hệ thống phần mềm một cửa điện tử tại địa chỉ: motcuaxuyenmoc.vnptbariavungtau.vn

2. Giao công chức Tư pháp- Hộ tịch, công chức phụ trách lĩnh vực Giáo dục- Đào tạo phối hợp với cán bộ phụ trách Công nghệ thông tin thường xuyên theo dõi trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử để tổ chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính theo quy định hiện hành.

3. Đề nghị MTTQ, các đoàn thể xã, BND các ấp phối hợp tuyên truyền rộng rãi cho hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân được biết để thực hiện.

 

Bảo Châu
|

Nội dung khác

  ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ VÀ PHẢN HỒI QUA ĐƯỜNG DÂY NÓNG CỦA TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU VÀ HUYỆN XUYÊN MỘC(11/21/2019 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 878 111 - Fax: (84.064) 3 878 111
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu