TRANG CHỦ Tổng quan về xã LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Bảy, 25/5/2024
Tin tức giao thông
Tin tức trong tỉnh
Tin tức trong nước
Tin tức thế giới
Thủ tục hành chính
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHoạt động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Chăm sóc cây ăn quả

Thác Sông Rây

hoa lan

Mô hình chăn nuôi :Hưu" hộ ông Hoành

Lượt truy cập: 285725
  TIN HOẠT ĐỘNG-KHCN

  BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI-QP-AN XÃ SƠN BINH NĂM 2011
12/01/2012

UỶ BAN NHÂN DÂN                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     XÃ SƠN BÌNH                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 05/BC-UBND                                                                           Sơn Bình, ngày 05 tháng 01 năm 2012

 

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển

kinh tế - xã hội, QP-AN năm 2011

 

 


I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

            1/ Nông nghiệp:

            a) Cây hàng năm:

            * Vụ đông xuân: Tổng diện tích gieo trồng 88 ha, đạt 110% so với kế hoạch, trong đó:

- Lúa 50 ha, diện tích thu hoạch 5 ha, năng suất 1,5 tấn/ha, sản lượng 7,5/175 tấn đạt 4,28% KH

- Bắp 32 ha, sản lượng 97,5 tấn, đạt 81,25%

- Rau: 6 ha, năng suất 11 tấn/ha, sản lượng 66 tấn đạt 82,5% KH

            * Vụ hè thu: Diện tích gieo trồng 908,76 ha, trong đó:

            - Lúa: 80 ha, năng suất 3,6 tấn/ha, sản lượng 288 tấn, đạt 90% KH

            - Bắp 355 ha, trong đó:

            + Bắp thương phẩm: 285 ha, năng suất 4,5 tấn/ha, sản lượng 1282,5/1131 tấn, đạt 113,39% KH

            + Bắp giống diện tích gieo trồng 70 ha, năng suất 7 tấn/ha, sản lượng: 490/500 tấn, đạt 98% KH

            - Mỳ: 442,76 ha, năng suất 23,5 tấn/ha (mỳ tươi), sản lượng 10.404,86/8794 tấn, đạt 118,31% KH.

            - Rau các loại: 10 ha, năng suất 13 tấn/ha, sản lượng 130/70 tấn, đạt 185,71% KH

            - Đậu các loại: 6 ha, năng suất 1 tấn/ha, sản lượng: 6 tấn

            - Cỏ: 10 ha, năng suất 70 tấn/ha, sản lượng 700 tấn, đạt 100% KH

            - Nghệ: 5 ha, năng suất 10 tấn/ha, sản lượng 50 tấn

            * Vụ mùa: diện tích gieo trồng 466 ha.

            - Lúa: 235 ha, năng suất 3,3 tấn/ha, sản lượng 775,5/940 tấn, đạt 82,5% KH

            - Bắp 194 ha, trong đó: Bắp giống diện tích gieo trồng 25 ha, năng suất 4 tấn/ha, sản lượng 100 tấn; Bắp thương phẩm 169 ha, năng suất 3,3 tấn/ha, sản lượng 557,7 tấn. Tổng sản lượng bắp giống và bắp thương phẩm = 657,7 tấn đạt 60,89% KH

- Rau: 7 ha, năng suất 13 tấn/ha, sản lượng 91 tấn, đạt 130% KH

- Đậu: 25 ha, năng suất 1 tấn/ha, sản lượng 25 tấn.

- Cỏ 5 ha, năng suất 70 tấn/ha, sản lượng 350 tấn, đạt 100% KH

            2/ Cây lâu năm: Tổng diện tích gieo trồng 693,36 ha

            - Điều: 131,2 ha, năng suất 1 tấn/ha, sản lượng 131,2 tấn, đạt 100% KH

            - Tiêu: 398,86 ha, diện tích thu hoạch 370 ha, năng suất 1,7 tấn/ha, sản lượng 629 tấn, đạt 85% KH

            - Cà phê: Diện tích: 143,3 ha. Diện tích trồng mới 17,3 ha, diện tích thu  hoạch 114,64 ha, năng suất 1,9 tấn/ha, sản lượng 217,8/229,28 tấn, đạt 94,99% KH

            - Cây ăn quả: diện tích 20 ha, năng suất 6 tấn/ha, sản lượng 120 tấn, đạt 100% KH

            - Cao su: diện tích 6 ha, mới bước vào giai đoạn khai thác, thu nhập chưa đáng kể.

            Tổng thu nhập về trồng trọt 71,4 tỷ đồng, đạt 242% so với KH

            3/ Chăn nuôi:

            + Tổng đàn gia súc: 11.135 con, trong đó: Bò: 598 con; Dê: 3.214 con; Heo: 7.397 con

            + Tổng đàn gia cầm: 17.297 con, trong đó: Gà: 15.863 con; Vịt: 541 con;  Ngan: 893 con

            * Về nuôi trồng thuỷ sản:

Tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản 8,51 ha, diện tích cho thu hoạch 3 ha, năng suất 2 tấn/ha, sản lượng 6 tấn đạt 32.6% KH

            Tổng thu nhập về chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản 9,3 tỷ đồng.

            4/ Công tác phòng chống dịch bệnh:

Tổ chức phun xịt sát trùng, tiêu độc phòng bệnh gia súc, gia cầm đợt trước và sau tết nguyên đán từ ngày 19/01/2011 đến ngày 26/02/2011 chia làm 4 đợt 2 lần. Tổng số hộ được phun xịt là 9.733 lượt hộ/tổng diện tích 199.676m2 và tổng diện tích 12.000m2 cho 2 khu chợ và 2 điểm mua bán.

Tổ chức tiêm vắcxin bổ sung tháng 2/2011 từ ngày 20/2 đến 28/2/2011. Tiêm LMLM heo 986 con

Tổ chức tiêm vắcxin cho đàn gia súc mũi 1 đợt 1 từ ngày 23/3 đến ngày 02/4/2011. Trâu, bò được tiêm LMLM là 532 con; Dê: 2.782 con; Tiêm LMLM heo 4.805 con; Tiêm dịch tả heo 4.048 con

Tiêm vắcxin phòng bệnh heo tai xanh từ ngày 24/5 đến ngày 30/5/2011 tổng đàn heo được tiêm là 4.751 con

            Tổ chức phun xịt sát trùng, tiêu độc phòng bệnh gia súc, gia cầm đợt I/2011 từ ngày 01/7/2011 đến ngày 28/7/2011 chia làm 4 đợt 2 lần. Tổng số hộ được phun xịt là 9714 lượt hộ/tổng diện tích 256.242m2 (trong đó 42.000m2 tại khu chợ và 2 điểm mua bán).

            Tổ chức tiêm vắcxin cho đàn gia súc mũi 1 đợt II từ ngày 16/9 đến ngày 30/9/2011. Trâu bò được tiêm LMLM 444 con, dê 3137 con, tiêm LMLM heo 5.900 con và dịch tả heo 4.747 con

            Tiêm vắc xin phòng bệnh heo tai xanh từ ngày 17/10 đến ngày 11/11/2011 tổng đàn heo được tiêm 4.860 con.

            Thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm đợt 2 từ 14/11 đến 11/12/2011, kết quả như sau: Tổng số gia súc 9.797 con trong đó: Bò 567 con, Heo 5871 con, Dê 3359 con. Tổng đàn gia cầm 22.495 con, trong đó Gà 20.606 con, Vịt 1889 con. Tổng số lượt hộ được sát trùng 9292 hộl Tổng diện tích được sát trùng 256.412m2; Tổng số thuốc sát trùng 108 lít.

            Tiêm vắcxin bắt buộc phòng bệnh gia súc trên địa bàn xã, số lượng tiêm như sau: Tiêm LMLM heo: 1231 con, số hộ 123 hộ; Tiêm LMLM trâu bò: 95 con, số hộ 32 hộ; Tiêm LMLM dê: 360 con, số hộ 35 hộ.

* Công tác khuyến nông:

Tổ chức 1 lớp khuyến ngư có 27 người tham dự, 2 lớp tập huấn chăn nuôi gia súc có 114 người dự, 1 lớp tập huấn cây điều có 25 người dự

            5/ Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:

Đến nay, toàn xã có 12 cơ sở, doanh nghiệp tham gia sản xuất, kinh doanh, với tổng số lao động tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh khoảng 305 người. Giá trị sản xuất tính theo giá hiện hành là 16 tỷ, đạt 100% kế hoạch.

6/ Thương mại – dịch vụ:

            Thương mại, dịch vụ trên địa bàn xã hiện nay có 219 cơ sở thuộc các ngành nghề như: Buôn bán, bán lẻ, dịch vụ ăn uống, giải khát, nhà nghỉ, vận tải hành khách và hàng hóa, kinh doanh xăng dầu...tham gia hoạt động kinh doanh với tổng số lao động là 657 người. Doanh thu ngành thương mại, dịch vụ năm 2011 là 55,5 tỷ, cho thu nhập 12,6 tỷ.

            Tổng thu nhập trên địa bàn 93,3 tỷ đồng, đạt 109,56% KH

            7/ Thu chi ngân sách:

            Thu chi ngân sách có báo cáo chi tiết kèm theo

            8/ Công tác địa chính, giao thông nông thôn, xây dựng cơ bản:

            Về lĩnh vực đất đai: Tổ chức điều tra, khảo sát giá đất trên địa bàn xã, đã gửi hồ sơ về huyện tổng hợp để trình UBND tỉnh ban hành bảng giá các loại đất năm 2012.

            Lập đồ án trình UBND huyện phê duyệt quy hoạch chi tiết điểm dân cư và trung tâm xã, đã được UBND huyện phê duyệt tại quyết định số 6686/QĐ-UBND ngày 17/11/2011, đã công khai theo quy định.

* Về giải quyết hồ sơ địa chính: Cấp mới 46 hồ sơ, đã cấp được 21 hồ sơ, số còn lại đang chờ UBND huyện ban hành giấy CNQSD đất. Mới chuyển về UBND huyện 12 hồ sơ, đang chờ giải quyết.

            - Giao thông nông thôn: Trong năm đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng 7 tuyến đường GTNT từ nguồn vốn chương trình 135 giai đoạn II, trong đó có 4 tuyến nhựa hóa, với tổng chiều dài các tuyến là 4 km, 3 tuyến cấp phối với tổng chiều dài các tuyến là 2,823km

            Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường GTNT trên địa bàn xã (7/7 ấp) với tổng chiều dài các tuyến là 17km, phương pháp làm là đổ đất và ban gạt, cắt mương hai bên các tuyến đường.

            - Xây dựng cơ bản: Phối hợp đội kiểm tra xây dựng huyện kiểm tra 10 trường hợp xây dựng trên trục đường Mỹ Xuân – Hòa Bình. Đoàn kiểm tra xây dựng huyện thụ lý và xử lý theo quy định.

            Đã lập hồ sơ xây dựng mới trường THCS Lý Thường Kiệt với quy mô diện tích đất thu hồi 1,6ha, nguồn đất thu hồi đền bù các hộ dân đã được các ngành chức năng phê duyệt, hiện trung tâm phát triển quỹ đất huyện đã phối hợp với UBND xã và các ngành chức năng đã kiểm kê xong.

            Về lĩnh vực môi trường: Kết hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện kiểm tra định kỳ 6 tháng một lần đối với các hộ kinh doanh như: cây xăng, công ty TNHH Phúc Vinh, các hộ mua bán ve chai và giết mổ gia súc, gia cầm.

            Kiểm tra, nhắc nhở các hộ chăn nuôi heo trên địa bàn xã, đồng thời lập biên bản 4 trường hợp buộc cam kết không gây ô nhiễm môi trường do chăn nuôi heo gây ra, các hộ đã tự khắc phục.

            Xử lý vi phạm hành chính về môi trường 1 trường hợp với hành vi xả nước thải gây ô nhiễm môi trường, đã ra quyết định xử phạt với số tiền 500.000đ

            9/ Giáo dục và đào tạo:

            Tổng số CB, GV, NV ngành giáo dục hiện có 131 người, với 4 trường gồm: 2 trường Tiểu học, 1 trường THCS, 1 trường Mầm non. Trong đó số cháu đi mẫu giáo 153 cháu/6 lớp đạt 92,16% so với kế hoạch; Số học sinh Tiểu học 791/31 lớp đạt 95,64% so với kế hoạch; Số học sinh trung học 688/21 lớp đạt 94,11% so với kế hoạch.

            Công tác giảng dạy: Các trường học đã giảng dạy đầy đủ, đúng theo chương trình quy định của Bộ GD-ĐT. Giáo viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch giảng dạy, bảo đảm chuyên môn.

            Công tác phổ cập giáo dục: Thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục tiểu học, xã Sơn Bình đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 2011, qua đợt kiểm tra hiện đã có quyết định công nhận hoàn thành PCGDTHĐĐT cấp độ I năm 2011.

            10/ Văn hóa – Thông tin và thể thao:

Hoạt động thông tin tuyên truyền cổ động: Đã thực hiện trang trí 734m băng rôn, khẩu hiệu trang trí khánh tiết kỷ niệm các ngày lễ, hội nghị, họp mặt, đại hội và tập huấn...; 110m2 pano khẩu hiệu gắn dọc trục lộ chính và trụ sở UBND xã; 76 cờ phướn, 160 cờ đuôi cá và 700 cờ đuôi nheo; 324m băng rôn him lét trong đợt bầu cử; 122 lá cờ tại các cổng ấp văn hóa; 110 lá cờ Tổ quốc, 20 tấm phông màn xanh. Tổ chức tuyên truyền lưu động 16 giờ, 768 giờ phát thanh tại chỗ.

* Hoạt động văn hoá - văn nghệ: Tổ chức đêm văn nghệ quần chúng mừng Đảng, mừng xuân Tân Mão, ngày quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập đoàn 26/3 và hội thi ẩm thực do đoàn thanh niên tổ chức, Tổ chức hội thi tiếng hát hoa phượng đỏ cho các em thiếu nhi trong dịp hè; tham gia các hội thi do huyện tổ chức; Tổ chức giao lưu văn nghệ giữa các thôn, đáp ứng tốt việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa trong nhân dân. Tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện năm 2011.

* Hoạt động thư viện: Tổ chức phục vụ tại chỗ 3.975 lượt bạn đọc với 7.950 lượt sách, báo được lưu hành, cấp 70 thẻ cho bạn đọc, bổ sung 333 đầu sách nâng tổng số sách hiện nay lên 2.995 bản.

* Hoạt động thể dục thể thao (TDTT): Đã tổ chức nhiều hoạt động TDTT sôi nổi từ xã đến ấp, các trường trong địa phương giao lưu với các xã bạn gồm các bộ môn như: bóng chuyền, cầu lông, cờ tướng, việt dã, nhảy bao bố, kéo co trong các ngày lễ, tết,...

Đăng ký tham gia các hoạt động TDTT do huyện tổ chức (giải bóng đá, cờ tướng)

Lĩnh vực Văn hóa và thông tin trên địa bàn xã đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2011, mức hưởng thụ văn hóa đạt 23 lần/người/năm, tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 91%, tỷ lệ thôn ấp đạt tiêu chẩn văn hóa đạt 85,71%, tỷ lệ người tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên so với số dân đạt 19%.

            11/ Công tác y tế, dân số - kế hoạch hoá gia đình:

 Về y tế: Tổng lượt người khám chữa bệnh toàn xã là 5.872 lượt người, đạt 112,9%; số bệnh nhân điều trị nội trú: 19 người; khám chữa bệnh BHYT 894 người. Các chương trình y tế quốc gia: chương trình lao 4 người; Sốt rét 11 người; Công tác tiêm ngừa: Số trẻ em dưới 1 tuổi là 174, số trẻ tiêm chủng đủ mũi là 177 đạt 101,7%. Tổ chức 2 đợt uống vitamin A cho trẻ từ 6-36 tháng là 498 đạt 117%; Số bà mẹ sau sinh uống vitamin A 135 đạt 93%.

Về công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP): Trong năm tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống, đạt tiêu chuẩn vệ sinh là 36/40 đạt 90%. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP là 18/20 đạt 90%

Tổ chức tuyên truyền 2 đợt về phòng chống bệnh tay chân miệng, lăng quăng và sốt xuất huyết. Đã cấp tời rơi đến các hộ dân.

Về công tác hiến máu nhân đạo: Đã thực hiện 50/50 đơn vị máu, đạt 100% KH.

Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình: Mức giảm tỷ lệ sinh 0,25%; mức giảm sinh con thứ 3 trở lên 0,9%, số người áp dụng các biện pháp tránh thai là 1463/515 đạt 284%

            12/ Chính sách xã hội:

Về thực hiện chính sách thương binh, liệt sĩ và người có công:

UBND xã đã thực hiện đầy đủ các chế độ trợ cấp cho các đối tượng chính sách, trong đó trợ cấp hàng tháng trong năm cho 42 đối tượng số tiền 479.303.319đ, trợ cấp tết nguyên đán cho 192 đối tượng số tiền 170.100.000đ (trong đó nguồn trung ương 7.600.000đ, nguồn tỉnh 155.500.000đ, nguồn xã 7.000.000đ) và 22 suất bằng hiện vật. Trợ cấp ngày TBLS 27/7 cho 195 đối tượng vối tổng số tiền 38.600.000đ (trong đó ngân sách trung ương 11.600.000đ, ngân sách tỉnh 19.800.000đ, ngân sách xã 7.200.000đ) và 10 xuất bằng hiện vật. Tổ chức họp mặt ngày TBLS tại hội trường UBND xã với số tiền 1.580.000đ

Trợ cấp khó khăn theo quyết định 471 cho 39 đối tượng số tiền 8.400.000đ.

Về giải quyết hồ sơ theo quyết định 142: Tổng số hồ sơ đã xét duyệt và gửi về BCĐ huyện là 38 hồ sơ. Đã nhận tiền = 130.000.000đ.

Đề nghị trợ cấp khó khăn đột xuất cho 2 thương binh

Hướng dẫn lập hồ sơ cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc tổng số 19 hồ sơ.

Về thực hiện chính sách giảm nghèo:

Tổng số hộ nghèo trên địa bàn xã trong năm 2011 là 175 hộ, trong đó chuẩn quốc gia 38 hộ, chuẩn tỉnh 137 hộ.

Trong năm đã lập thủ tục thẩm định đề nghị thoát nghèo 48 hộ. Hộ nghèo phát sinh năm 2012 là 13 hộ, nâng tổng số hộ nghèo năm 2012 là 140 hộ.

Tổng số tiền trợ cấp tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011 cho hộ nghèo là 80 triệu đồng và 20 phần quà của công ty Phúc Vinh tặng.

Đã cấp tiền điện hộ nghèo cho 175 hộ (chuẩn cận quốc gia và chuẩn tỉnh) với số tiền 52.500.000đ.

Hỗ trợ tiền trợ cấp khó khăn cho 175 hộ nghèo, số tiền 43.750.000đ

Hỗ trợ cho người nghèo theo quyết định 102 của thủ tướng chính phủ với số tiền 12.300.000đ.

Thực hiện quyết định 101 của thủ tướng chính phủ, trong năm đã cấp phát hỗ trợ cho 101 em học sinh nghèo được hỗ trợ tiền ăn năm học 2010-2011 với tổng số tiền 116.450.000đ. Trong đó: Mầm non 7 cháu với số tiền 6.450.000đ; Tiểu học 48 em với số tiền 50.400.000đ; THCS 46 em với số tiền 59.600.000đ

Công tác bảo trợ xã hội: Trong năm chi trợ cấp cho 2.180 đối tượng với số tiền 610.515.000đ. Trợ cấp tết Nguyên đán cho 257 đối tượng với số tiền 138.600.000đ. Trợ cấp mai táng phí cho 10 đối tượng số tiền 30.000.000đ. Truy lĩnh nâng mức tiền trợ cấp theo quyết định 27 của UBND tỉnh cho 290 đối tượng với tổng số tiền 145.935.000đ.

Trong năm đã cấp 217 thẻ BHYT cho các đối tượng BTXH; 1383 thẻ BHYT cho người nghèo

Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em: Trong năm đã cấp 192 thẻ KCB miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi. Trợ cấp tết nguyên đán 50 xuất cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Quà cho trẻ em nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 cho trẻ em, ngân sách huyện 20 xuất, ngân sách xã (quỹ BTTE) 20 xuất trị giá 2.000.000đ. Quà trung thu cho trẻ em 20 xuất bằng hiện vật thuộc ngân sách huyện.

Quỹ BTTE hiện đang quản lý: 7.583.000đ

Đã tổ chức điều tra trẻ em từ 0-16 tuổi trên toàn xã, tổng số 2.403 trẻ.

Công tác lao động việc làm: Trong năm đã giải quyết việc làm cho 270 lao động, số lao động được giải quyết việc làm mới 110 lao động. Mở 2 lớp học nghề với số lượng 67 người

13/ Công tác tôn giáo và dân tộc:

Về tôn giáo: Đã rà soát, thống kê các điểm nhóm tin lành và lập danh sách các hộ theo đạo, không có điểm sinh hoạt riêng. Trong năm, các tôn giáo đã tổ chức sinh hoạt tôn giáo đúng quy định.

Về thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc: Tổ chức tập huấn 2 buổi chương trình 135 cho 157  cán bộ từ xã đến thôn. Trợ cấp tết cho các hộ đồng bào dân tộc nghèo 29 hộ số tiền 10.600.000đ. Trợ cấp tết cho sinh viên con em dân tộc số tiền 4 triệu, tặng 30 phần quà cho 30 hộ do ông Nguyễn Trọng Minh tặng.

14/ Công tác tổ chức và thi đua khen thưởng:

Tổ chức bộ máy – cán bộ: Nâng lương thường xuyên đối với 23 cán bộ chuyên trách và công chức. Bầu chức danh Chủ tịch HĐND, PCT/HĐND xã, Chủ tịch UBND, các PCT/UBND và thành viên UBND xã. 1 đ/c xin nghỉ việc. Lý do chuyển nơi sinh sống. Tuyển mới 1 phó chỉ huy BCHQS xã. UBND xã đã có công văn gửi UBND huyện đề nghị phê duyệt 20 chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách xã theo quyết định 63 của UBND tỉnh.

Tổ chức triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, kết quả bầu cử HĐND cấp xã có 27 đại biểu trúng cử đạt 100% số đại biểu được bầu. Tổ chức bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2011-2014. Kết quả 7/7 trưởng thôn trúng cử. Đã chỉ đạo cho các ấp tiến hành bầu lại các tổ ĐKDC.

Công tác thi đua khen thưởng: Trong phong trào thi đua năm 2011, UBND xã đã khen thưởng cho 27 tập thể và 61 cá nhân.

15/ Công tác cải cách hành chính:

Đến nay bộ phận tiếp nhận hồ sơ theo mô hình 1 cửa liên thông của xã đã tạo được sự hưởng ứng tích cực của người dân và từng bước nâng cao hiệu quả của công tác này. Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trong năm là 9550 hồ sơ, trong đó: lĩnh vực địa chính 79 hồ sơ; chứng thực 8029 hồ sơ; hồ sơ hành chính thông thường 1008 hồ sơ; Lĩnh vực Tư pháp 434 (trong đó khai tử 24, kết hôn 128, khai sinh 252, thay đổi cải chính tên, chữ đệm, ngày tháng năm sinh 6). Các hồ sơ đa số đều giải quyết đúng hẹn. Tuy nhiên còn 8 hồ sơ trễ hẹn, trong đó lĩnh vực đất đai: 8 hồ sơ. Nguyên nhân do văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện giải quyết không đúng hẹn.

16/ Công tác tư pháp, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo:

            Triển khai kế hoạch tuyên truyền luật bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp, phối hợp với trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh BRVT trợ giúp miễn phí cho các đối tượng chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc 1 buổi tại địa phương có 125 người dự, các nội dung chủ yếu về khiếu nại, tố cáo chế độ chính sách, đất đai bồi thường giải tỏa khi bị thu hồi, hôn nhân gia đình. Một số nội dung khác để giúp nhân dân nâng cao nhận thức và chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước.   Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: đã nhận 26 đơn trong đó khiếu nại 12 đơn, đã giải quyết xong 9 đơn, chuyển 3 đơn;  Tố cáo 2 đơn đã giải quyết xong; Hôn nhân gia đình 4 đơn đã giải quyết xong; Tranh chấp khác 6 đơn đã giải quyết xong 5 đơn, 1 đơn đang thụ lý; Tranh chấp tài sản sau khi ly hôn 2 đơn, đã giải quyết 1 đơn, 1 đơn chuyển huyện;

            17/ Công tác quân sự địa phương:

            * Công tác SSCĐ: Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến. Phối hợp với lực lượng CA thôn ấp bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ, tết, ngày hội thôn ấp.

            Tổ chức tuần tra độc lập 51 đợt = 413 người, tuần tra phối hợp 55 đợt = 396 người

            * Công tác tập huấn cán bộ: Đã tập huấn theo quy định hàng năm

            * Công tác huấn luyện:

            - Huấn luyện d trinh sát 100 đ/c thời gian 15 ngày tại lô cao su xã Xuân Sơn do Bộ chủ huy và Ban CHQS huyện tổ chức huấn luyện quân số đạt 100%

            - Huấn luyện b cơ động 28 đ/c thời gian 12 ngày tại xã

            - Huấn luyện LLDQ năm thứ nhất quân số 15 đ/c thời gian 15 ngày tại xã

            - Huấn luyện DKZ quân số 7 đ/c thời gian 12 ngày tại Ban CHQS huyện

            - Huấn luyện LLDQ tại chỗ 24 đ/c thời gian 7 ngày tại xã

            * Công tác hội thi hội thao:

            - Hội thi tìm hiểu luật DQTV đ/c xã đội trưởng thời gian 2 ngày tại Ban CHQS huyện

            - Hội thi CTV giỏi thời gian 2 ngày tại Ban CHQS huyện

            - Hội thao DKZ cấp tỉnh 7 đ/c

            - Hội thao quân sự 3 môn phối hợp 4 đ/c tại Ban CHQS huyện

            Tổ chức thăm 4 đ/c LLDQ và LLDBĐV ốm đau, tai nạn 400.000đ; tặng quà bộ đội xuất ngũ về địa phương số tiền 1.400.000đ.

            * Công tác động viên tuyển quân:

            Đã tổ chức lễ giao quân năm 2011, tổng số 19/21 thanh niên nhập ngũ.

            Ra quyết định xử phạt 14 thanh niên chống khám số tiền 4.200.000đ nộp tài chính xã.

            * Công tác bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh: Đối tượng 3 là 1 đ/c và đối tượng 5 là 16 đ/c

            18/ Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:

- Tình hình ANCT: ổn định

- Tình hình an ninh nông thôn: Tình hình an ninh nông thôn vẫn tiềm ẩn và diễn biến phức tạp, một số hộ dân có đất thu hồi làm công trình hồ chứa nước sông ray vẫn tiếp tục khiếu nại, gây không ít khó khăn cho các cơ quan chức năng.

- Tình hình TTATXH: xảy ra 28 vụ, trong đó chuyển huyện 12 vụ, công an xã xử lý 16 vụ

Ra quyết định xử phạt 13 đối tượng (7 đối tượng gây rối đánh người; 6 đối tượng trộm cắp tài sản) với số tiền là 10.900.000đ nộp tài chính xã.

- Tệ nạn xã hội khác: Đánh bạc 3 vụ 9 đối tượng. Công an xã ra quyết định xử phạt với số tiền 9 triệu đồng nộp tài chính xã.

- Tình hình an toàn giao thông: xảy ra 16 vụ, công an huyện giải quyết 13 vụ, 3 vụ tự hòa giải tại địa phương. Thiệt hại 21 xe máy và 6 xe đạp hư hỏng, bị thương 15 người, 1 người chết.

Thực hiện nghị quyết 32 của Thủ tướng Chính phủ về tuần tra giao thông, trong năm đã tuần tra 21 lượt. Lập biên bản 128 trường hợp, tạm giữ 3 xe honda, ra quyết định xử phạt 128 trường hợp với số tiền 37.890.000đ nộp kho bạc.

19/ Công tác quản lý hành chính:

Dân số tính đến 31/12/2011 là 9431 khẩu (tăng 71 khẩu)

Trong năm: Nhập sinh 137 khẩu; Chuyển đến 87 khẩu; Chuyển đi 134 khẩu; Xóa tử 19 khẩu.

20/ Hoạt động của Hội khuyến học xã:

BCH Hội Khuyến học xã có 25 đ/c; có 7 chi hội ấp, 3 chi hội trường học.

Về tài chính của Hội: Tổng số tiền: 7.977.000đ. Đã cho vay 5 triệu đồng. Số tiền đã chi 1.546.000đ. Số tiền còn lại: 6.431.000đ

Công tác thi đua khen thưởng của Hội: Đã đề nghị khen thưởng cho 7 hộ gia đình hiếu học năm 2011. Làm tờ trình đề nghị khen thưởng cho hội khuyến học xã và một chi hội khuyến học ấp Sơn Tân, đã có quyết định công nhận.

II/ MỘT SỐ KHÓ KHĂN, TỒN TẠI:

Về nông nghiệp: Do tình hình nắng hạn, thời tiết khắc nghiệt nên lúa vụ đông xuân bị thiếu nước dẫn đến tình trạng cháy rụi, cụ thể đồng cà mum 19 ha, đồng bưng kè 6 ha. Vụ mùa diện tích cây bắp bị ảnh hưởng do nắng hạn, tỷ lệ thất thu khoảng 30%.

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo: phần lớn các vụ việc khiếu nại liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Sự nhận thức, hiểu biết của nhân dân về pháp luật chưa cao nên vẫn còn tình trạng đơn thư vượt cấp hoặc khiếu nại không đúng theo các quy định, ảnh hưởng đến quá trình giải quyết của các cơ quan chức năng.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn xã nhìn chung ổn định, an ninh vào các ngày lễ, tết được đảm bảo. Tuy nhiên tình trạng trộm cắp trong nhân dân còn diễn biến phức tạp.

Các điểm trực chốt của lực lượng dân quân, dân phòng đôi khi chưa đảm bảo, hiệu quả chưa cao.

Một số cán bộ xã, thôn chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm trong công việc. Đối với các ấp chưa thực hiện thu đủ các loại quỹ.

 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, QP-AN năm 2011 của xã Sơn Bình. Rất mong  được sự đóng góp ý kiến của toàn thể cán bộ và nhân dân địa phương, quý vị đại biểu HĐND để UBND xã đề ra biện pháp thực hiện nhiệm vụ được tốt hơn.

 

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Đảng ủy, TT/HĐND xã;

- Đại biểu HĐND xã;

- Các ban ngành, đoàn thể xã;

- Lưu.

xa Sơn Bình
|

Nội dung khác

  Phòng chống bệnh dại trên chó mèo(10/21/2014 12:00:00 AM)
  Chi hội phụ nữ ấp Xuân Trường tổ chức hội thao(10/20/2014 12:00:00 AM)
  Cây họ đậu: Sự lựa chọn cho vụ mùa(10/20/2014 12:00:00 AM)
  Trồng cỏ dại trong vườn tiêu(10/20/2014 12:00:00 AM)
  Tăng thu nhập, giải pháp thúc đẩy xây dựng nông thôn mới(10/10/2014 12:00:00 AM)
  Cái tâm ở cuộc vận động “nông dân với Trường Sa”(6/29/2014 12:00:00 AM)
  Tổ chức mở lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật(5/15/2014 12:00:00 AM)
  
TIN MỚI
Không đi bộ đội vẫn trở thành… thương binh để hưởng trợ cấp
Nuôi Hươu, Nai lấy nhung cho thu nhập cao
Cọc tiêu lên hương
Nông dân Sơn Bình trúng đậm mùa tiêu
Chuẩn bị khai mạc lễ hội Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới 2014
Xuất khẩu hồ tiêu tăng mạnh
Lễ phát động ngày Môi trường thế giới
Xã Sơn Bình hoàn thành công tác chuẩn bị và bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2014-2016
Đại biểu hội đồng nhân dân Tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Suối Rao, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức
Giá cà phê trong nước ngày 01/07 giảm 300 ngàn đồng/ tấn
Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát: “Không để ai lừa dối nông dân”
Những quả nhãn... tím kì lạ của lão nông Sóc Trăng
Làm rõ hóa chất bảo quản trong nấm Trung Quốc
Trái cây cuối vụ tăng giá
Giới chức Mỹ đau đầu vì lợn rừng
THÔNG BÁO: Về Việc Đăng ký, đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2015 trên địa bàn xã Sơn Bình, huyện Châu Đức
Thông báo về việc Đào tạo lái xe mô tô hạng A1, lái xe máy kéo nhỏ hạng A4 trên địa bàn huyện
Cái tâm ở cuộc vận động “nông dân với Trường Sa”
Chung sức làm đường nông thôn
Cổng chắn bị biến dạng
Thời tiết ảnh hưởng xấu lên cây trồng
Đan lát: nghề được nhiều bà con lựa chọn
Trung tâm văn hóa xã Sơn Bình tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng tại huyện Châu Đức
Xã Sơn Bình tổ chức kỳ họp thứ 8, HĐND xã Sơn Bình khóa III nhiệm kỳ 2011 – 2016
Thôn Tân Lập huy động sức dân làm đường giao thông nông thôn
Ổ gà nhìn tuy nhỏ nhưng sức nguy hiểm không nhỏ
Lễ tổng kết các hoạt động hè năm 2014
Xã Sơn Bình tổ chức lễ tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2014
Lãnh đạo huyện Châu Đức kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại xã Sơn Bình
Quá trình công bố Tài liệu 'tuyệt đối bí mật'
Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện cải cách hành chính xã Sơn Bình
V/v cho phép hoạt động giáo dục đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn tỉnh BRVT.
Du lịch Thác Sông Ray xã Sơn Bình, Châu Đức, BRVT
Thanh niên Sơn Bình tham gia ngày hội an toàn giao thông
Chi hội phụ nữ ấp Xuân Trường tổ chức hội thao
Cây họ đậu: Sự lựa chọn cho vụ mùa
Trồng cỏ dại trong vườn tiêu
Tăng thu nhập, giải pháp thúc đẩy xây dựng nông thôn mới
Nuôi dê giúp tăng thu nhập
Phòng chống bệnh dại trên chó mèo
Hội nông dân xã Sơn Bình tham gia hội nghị triển khai các văn bản của trung ương hội
Đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao – Hòa Bình xuống cấp: Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông
Thịt dê – thức ăn ngon, vị thuốc quý
Xã Sơn Bình tổ chức văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân
Hiệu quả kinh tế từ thâm canh tăng vụ
Một cách bón phân mới
Cây, con giúp nông dân làm giàu
Phòng trừ sâu rầy, rệp sáp trên cây cà phê
Hệ thống tưới nước thông minh
Chi hội phụ nữ tổ chức đi tham quan
Kinh nghiệm nuôi Hưu
Những loại cây trồng trong nhà hút tài lọc
06 thủ tục hành chính mới ban hành; 06 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ về Lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải.
Lúa ngã đổ nhiều vì gió lớn
Nông dân thực hành trồng hồ tiêu
Trồng cỏ nuôi dê
Tận dụng phế phẩm nông nghiệp
Kiểm soát bệnh: Chết nhanh trên cây tiêu
Chạm Tượng: Vũ Văn Cường
Xã Sơn Bình tổ chức ngày hội Gia Đình Việt Nam
Trao giấy khai sinh cho bé Nguyễn Nhật Hải
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Chứng thực di chúc:
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch
Thủ tục đăng ký lại khai tử
Thủ tục đăng ký lại kết hôn
Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
Thủ tục đăng ký lại khai sinh
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch
Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ
Thủ tục đăng ký giám hộ
Thủ tục đăng ký khai tử
Thủ tục đăng ký kết hôn
Hòa giải tranh chấp đất đai
THÔNG BÁO V/v Mở lớp đào tạo lái xe máy kéo hạng A4 (máy cày, máy Xới)
CÁN BỘ VÀ NHÂN DÂN XÃ SƠN BÌNH CHUNG TAY CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Tăng cường vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận các cấp
Kỳ họp tập trung thảo luận và đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế
Công tác cải cách hành chính năm 2017 xã Sơn Bình
Trồng thử nghiệm giống hoa Vạn thọ lùn Rồng Vàng
TUYÊN TRUYỀN VỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ SƠN BÌNH - HUYỆN CHÂU ĐỨC
Hướng dẫn sử dụng đăng ký hồ sơ quan mạng
Hội Nông dân tỉnh BRVT giải ngân dự án vay vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân
Hội đồng nhân dân xã Sơn Binh nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 7
UBND xã Sơn Bình duy trì tốt lễ Chào cờ và hát Quốc ca đầu năm mới
Mít Thái tăng giá, nông dân Bà Rịa - Vũng Tàu thu lãi lớn
Trọn bộ Măng Tây Xanh cho năng xuất cao
Quá choáng tiết lộ của một nông dân trồng dưa chuột
DỊCH VỤ NHẮN TIN TRA CỨU VỀ BHXH, BHYT, BHTN: Thông tin nhanh chóng, chính xác
Tận tụy phục vụ nhân dân
Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp
Tháo vách ngăn bộ phận "một cửa" để gần dân hơn
Chính phủ điện tử, đòi hỏi bức thiết
Dễ gặp rủi ro khi mua đất bằng giấy viết tay!
Sản xuất nông nghiệp hữu cơ vẫn khó đủ đường
Xã Sơn Bình thông báo niêm yết danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết xã Sơn Bình
Kỳ họp thứ 8 HĐND xã Sơn Bình
Thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo tỉnh, huyện, xã tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả xã
Thông báo công khai 129 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, được niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Sơn Bình
Thông báo về việc tuyển dụng cán bộ vào làm việc tại UBND xã.
Tổ chức Đêm văn nghệ chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020
UBND xã tổ chức hội thi gói bánh chưng, cắm hoa: vui xuân
Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Corona
Sơn Bình: Phát miễn phí khẩu trang y tế ngừa virus corona tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
phun hóa chất phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona mới tại các chợ trên địa bàn xã Sơn Bình.
Tờ rơi khuyến cáo đeo khẩu trang phòng chống lây nhiễm Virus corona
Thủ tướng: Không vì lý do dịch bệnh mà chúng ta thoái chí, bàn lui
Thông báo đường dây nóng phòng, chống bệnh viêm phổi do chủng corona virus mới
Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch Covid-19
Thông báo công khai 129 thủ tục hành chính, 34 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, được niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Sơn Bình
Đại hội Đảng bộ xã Sơn Bình lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 -2025
Bộ thủ tục hành chính áp dụng trên địa bàn xã Sơn Bình
Một số điểm mới củaThông tư 04/2020/TT-BTP
Thông báo đăng ký dịch vụ công trực tuyến
Thông báo đăng ký mô hình liên kết trồng rau trong nhà màng trên địa bàn xã Sơn Bình năm 2020
Lịch tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND tỉnh
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 887557 - Fax: (84.064) 3 887557
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu