Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 7/2020
27/06/2020
Trong ảnh: Công an TP. Vũng Tàu làm CCCD cho người dân.
Từ tháng 7/2020, có rất nhiều chính sách mới được áp dụng, có thể kể đến là: Bỏ chế độ biên chế suốt đời đối với viên chức, nâng chuẩn trình độ giáo viên, tăng mức giảm trừ gia cảnh...

BỎ CHẾ ĐỘ BIÊN CHẾ SUỐT ĐỜI VỚI VIÊN CHỨC

Ngày 25/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7. Theo đó, chính thức bỏ “chế độ biên chế suốt đời” đối với viên chức.

Cụ thể, hợp đồng không xác định thời hạn hay thường gọi là “chế độ biên chế suốt đời” chỉ còn được áp dụng với 3 trường hợp: Thứ nhất, viên chức được tuyển dụng trước ngày 1/7/2020; thứ hai, cán bộ, công chức chuyển thành viên chức và thứ ba, người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

CHỈ 3 TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC

Theo Nghị định số 62 ngày 1/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 20/7 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức, việc điều chỉnh biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức chỉ được xem xét trong 3 trường hợp: Cơ quan, tổ chức thay đổi vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm; thực tế việc sử dụng biên chế công chức được giao...; Thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan, tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; Thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện.

NÂNG CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN

Tại kỳ họp thứ 7, ngày 14/6/2019, Quốc hội khóa XIV chính thức thông qua Luật Giáo dục 2019. Luật có hiệu lực từ ngày 1/7. Theo đó: Giáo viên MN phải có bằng tốt nghiệp CĐ sư phạm trở lên; Giáo viên TH, THCS, THPT phải có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên; Giảng viên ĐH tối thiểu phải có bằng thạc sĩ. Việc nâng chuẩn trình độ đối với những giáo viên nêu trên sẽ được thực hiện theo lộ trình.

CÓ CCCD SẼ ĐƯỢC CẤP HỘ CHIẾU Ở BẤT CỨ ĐÂU

Khoản 3 Điều 15 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1/7/2020 có nêu: Người có thẻ CCCD đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu thực hiện tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thuận lợi.

Như vậy, từ ngày 1/7/2020, người có thẻ CCCD đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu được lựa chọn nơi cấp hộ chiếu sao cho thuận lợi, thay vì phải thực hiện ở nơi thường trú hoặc nơi tạm trú như hiện nay.

TĂNG MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH THUẾ TNCN

Ngày 2/6/2020, UBTV Quốc hội ban hành Nghị quyết số 954 điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/7 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.

Theo đó, Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (tương đương 132 triệu đồng/năm); Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

DN ĐƯỢC ĐÓNG BHTNLĐ, BNN VỚI MỨC THẤP HƠN

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 58/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/5/2020 và có hiệu lực từ ngày 15/7.

Hiện nay, hàng tháng, người sử dụng lao động phải đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động (BHTNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) với mức 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động.

Từ ngày 15/7, người sử dụng lao động sẽ được đề xuất mức đóng giảm xuống còn 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định.

THÊM GIẤY TỜ CÓ THỂ THAY THẾ TRONG HỒ SƠ HƯỞNG BHTN

Nghị định 61/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) sẽ có hiệu lực từ ngày 15/7.

Nghị định này đã bổ sung thêm 3 loại giấy tờ có thể sử dụng trong hồ sơ đề nghị hưởng BHTN. Đó là: Xác nhận của người sử dụng lao động trong đó có thông tin của người lao động; loại hợp đồng lao động đã ký; lý do, thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động; Xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc DN, HTX giải thể, phá sản hoặc quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với các chức danh được bổ nhiệm trong trường hợp người lao động là người quản lý DN, quản lý HTX; Văn bản xác nhận của Sở KH-ĐT về việc người lao động không có giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động do đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật.

GIẢM SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực từ ngày 1/7 có khá nhiều điểm mới. Và một trong những điểm đáng chú ý là quy định về việc giảm số lượng Đại biểu HĐND các cấp.

Theo đó, với thành phố trực thuộc trung ương có từ 1 triệu dân trở xuống thì HĐND được bầu 50 đại biểu; có trên 1 triệu dân thì có không quá 85 đại biểu. Với quận có từ 100 ngàn dân trở xuống thì HĐND được bầu 20 đại biểu; có trên 100 ngàn dân thì được bầu tối đa 45 đại biểu...

THÊM NHIỀU TRƯỜNG HỢP TẠM HOÃN NGHĨA VỤ DÂN QUÂN TỰ VỆ

Cũng tại kỳ họp thứ 8, ngày 22/11/2019, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Dân quân tự vệ. Luật này có hiệu lực từ ngày 1/7.

So với hiện nay, khi Luật này được áp dụng, sẽ có thêm nhiều trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ dân quân tự vệ. Có thể kể đến: Nam giới một mình nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; Người có chồng hoặc vợ là công chức, viên chức, công nhân quốc phòng đang phục vụ trong quân đội, công an; Lao động chính duy nhất trong hộ cận nghèo...

ĐỘ TUỔI QUÂN NHÂN DỰ BỊ TRONG THỜI BÌNH CAO NHẤT LÊN ĐẾN 45 TUỔI

Luật Lực lượng dự bị động viên được Quốc hội khóa XIV thông qua vào ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 1/7, thay thế Pháp lệnh Lực lượng Dự bị động viên năm 1996.

Luật này quy định cụ thể về độ tuổi của quân nhân dự bị trong thời bình. Theo đó, độ tuổi quân nhân chuyên nghiệp dự bị và hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên như sau: Đối với đơn vị chiến đấu: Nam quân nhân chuyên nghiệp dự bị không quá 40 tuổi, hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị không quá 35 tuổi; Đối với đơn vị bảo đảm chiến đấu: Nam quân nhân chuyên nghiệp dự bị và hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị không quá 45 tuổi.

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CÓ THỂ CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH THỊ THỰC

Để phù hợp với tình hình thực tế, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, so với trước đây, từ 1/7, người nước ngoài đã được cho phép chuyển đổi mục đích thị thực trong một số trường hợp cụ thể. Khi đó, thị thực mới sẽ có ký hiệu, thời hạn phù hợp với mục đích được chuyển đổi.

KTNN ĐƯỢC QUYỀN XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH

Đây là một trong những nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước (KTNN) được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 1/7.

Cụ thể, tại Điều 11, Luật đã bổ sung thêm quyền hạn của KTNN. Theo đó, KTNN được xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

BÍ MẬT NHÀ NƯỚC ĐƯỢC BẢO MẬT ĐẾN 30 NĂM

Ngày 15/11/2018, Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước. Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7.

Bí mật Nhà nước được phân thành 3 mức độ: Tuyệt mật, Tối mật và Mật. Thời gian bảo vệ bí mật Nhà nước là khoảng thời gian được tính từ ngày xác định độ mật của bí mật Nhà nước đến: 30 năm với bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật; 20 năm với bí mật Nhà nước độ Tối mật; 10 năm với bí mật Nhà nước độ Mật…

PHƯƠNG ANH
(Tổng hợp)


Số lượt đọc: 466 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác