Bà Rịa – Vũng Tàu bãi bỏ Quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao-Học tập cộng đồng cấp xã.
02/12/2019


 Ủy ban nhân nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Quyết định 28/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao-Học tập cộng đồng các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Lý do bãi bỏ: Phần lớn nội dung của Quyết định s 06/2016/QĐ-UBND không phù hợp về thẩm quyền theo quy định tại các văn bản Trung ương.

Quyết định 28/2019/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/11/2019.


Số lượt đọc: 447 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác