Hội nghị tuyên truyền Nghị quyết 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo về nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, tình hình thời sự trong nước và quốc tế.
20/09/2020

Sáng ngày 19/9/2020, Đoàn cơ sở xã phối hợp cùng Công an và Quân sự xã quán triệt Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và thông tinh thời sự trong nước và quốc tế, đồng thời quán triệt chuyên đề năm 2020 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho lực lượng Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn; công an và dân quân trên địa bàn xã; địa điểm: Hội trường TTVH,HTCĐ xã.

 

 

Nhằm tiếp tục phát huy và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nâng cao ý thức cảnh giác và đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc trong tình hình mới, đặc biệt trên mạng xã hội hiện nay. Trong đó lực lượng thanh niên là lực lượng chủ yếu dễ bị tác động, lôi kéo tham gia các hoạt động của các đối tượng chống phá Đảng, Nhà nước ta. Qua đó, Ban Chấp hành Đoàn xã kêu gọi mỗi đoàn viên là một tuyên truyên viên của Đảng góp phần thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Hội nghị được báo cáo viên Nguyễn Thành Trí cung cấp thêm những tình hình thời sự trong nước và quốc tế thời gian qua cùng những thành quả trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 có sự chung tay của toàn dân trong đó lực lượng nồng cốt là Công an - Quân sự nơi tuyến đầu chống dịch đã đóng góp vào sự thành công chung của cả nước.

 


Số lượt đọc: 516 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác