Tổng số lượng truy cập
376906
Số người online
72
  • Đề tài - Dự án năm 2011
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Tự nhiên
1 Ứng dụng phương pháp địa bức xạ lập sơ đồ đánh gía trữ lượng và tiềm năng nước ngầm xã Suối Rao huyện Châu Đức và Côn Đảo. Công ty CP Nghiên cứu môi trường - Tia đất bảo vệ sức khoẻ TS. Vũ Văn Bằng 12 tháng, từ tháng 8/2011 đến tháng 2/2012
2 Điều tra đánh giá một số nguồn nước khoáng mới phát hiện tại xã Hoà Bình và Hoà Hưng, huyện Xuyên Mộc tỉnh BR-VT và đề xuất các giải pháp quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý Cty TNHH KH&CN Cao Bình Nguyên KS. Hoàng Vượng Tháng 7/2011 đến tháng 01/2013
3 Nghiên cứu hoàn thiện thiết bị phóng dây, phao cứu hộ người trên biển Cơ sở phía Nam Viện Vũ khí KS. Lê Hữu Sơn Từ tháng 08/2011 đến tháng 01/2013
4 Ứng dụng năng lượng điện mặt trời kết hợp đèn LED tiết kiệm điện chiếu sáng công viên Trần Hưng Đạo, tp Vũng Tàu Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN ThS. Cao Phước Lộc; Đồng chủ nhiệm: KS. Trần Duy Tâm Thanh Từ tháng 08/2011 đến tháng 10/2012
Khoa học Nông nghiệp
1 Thử nghiệm mô hình nuôi cua đồng thương phẩm trong ao đất và ruộng lúa tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Thị Dáng Từ tháng 08/2011 đến tháng 08/2012
2 Ứng dụng công nghệ sinh thái trong quản lý rầy nâu, vàng lùn, lùn xoắn lá lúa tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Chi cục Trồng trọt và BVTV KS. Trần Thị Hiến Từ tháng 07/2011 đến tháng 12/2012
Khoa học Xã hội
1 Ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới dạy học bậc trung học tại tỉnh BR-VT. Thực trạng và giải pháp. Sở Giáo dục & Đào Tạo ThS. Nguyễn Thanh Giang 18 tháng (9/2011 - 2/2013)
Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
1 Dự án thí điểm xử lý chống xói lở bờ biển bằng công nghệ mềm Stabiplage® tại vùng Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh BR-VT Sở KHCN Trương Thành Công
Khoa học Y - Dược
1 Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ Y tế thôn ấp tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trường Trung cấp Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu BS.CKII. Trương Thanh; Đồng chủ nhiệm: BS.CKII. Trương Văn Kính Từ tháng 09/2011 đến tháng 03/2013