Tổng số lượng truy cập
376543
Số người online
9
  • Đề tài - Dự án năm 2013
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Nông nghiệp
1 Xây dựng mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ theo hướng VietGAP tại xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Hội Nông dân tỉnh ThS. Phạm Tấn Phước 36 tháng, từ tháng 9/2013 đến tháng 9/2016
2 Xác lập quyền chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nhãn Xuồng Cơm vàng Bà Rịa – Vũng Tàu Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh BR-VT KS. Nguyễn Tiến Bảy, ThS. Vũ Ngọc Đăng Từ tháng 12/2013 đến hết tháng 12/2015 xin phép được gia hạn đến 12/2019
3 Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để sản xuất hồ tiêu theo GLOBALG.A.P và liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trung tâm Cây ăn quả miền Đông Nam Bộ TS.Bùi Xuân Khôi 30 tháng, từ tháng 12/2013 đến 6/2016
4 Xây dựng mô hình sản xuất bưởi Da xanh đạt tiêu chuẩn VietGAP tại xã Sông Xoài, huyện Tân Thành, tỉnh BR – VT Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả miền Đông Nam Bộ ThS. Mai Văn Trị 36 tháng, từ tháng 10/2013 - 10/2016
5 Dự án Nông thôn miền núi Trung ương Quản lý: Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao Khoa học và công nghệ, phát triển nghề nuôi ong mật theo hướng sản xuất hàng hoá ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Ong mật Tuấn Thảo Nguyễn Xuân Phong
6 Dự án Nông thôn miền núi Trung ương Quản lý: Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ trong chăn nuôi Lợn ngoại quy mô công nghiệp tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Trang Linh Mai Hoàng Lâm 36 tháng, từ tháng 4/2013 đến tháng 3/2016 (Theo quyết định gia hạn)
Khoa học Nhân văn
1 Lịch sử quản lý và khai thác vùng biển đảo Bà Rịa - Vũng Tàu từ đầu thế kỷ XX đến nay (1900-2013) Trường đại học KHXH&NV Tp.HCM TS. Phạm Ngọc Trâm 27 tháng, từ tháng 12/2013 đến tháng 3/2016