Tổng số lượng truy cập
377273
Số người online
20
  • Đề tài - Dự án năm 2015
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Tự nhiên
1 Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến tỉnh BR-VT Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN tỉnh BR-VT Phạm Ngọc Vũ 24 tháng, từ tháng 7/2015 - 7/2017
Khoa học Nông nghiệp
1 Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất phương án cụ thể nhằm phát triển hệ thống cây xanh tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Viện Môi trường và Tài nguyên - Đại học Quốc gia TP. HCM PGS.TS. Chế Đình Lý từ tháng 6/2015 - 12/2018
2 Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây mãng cầu ta (Na) đặc hữu của tỉnh BR - VT Trung tâm Cây ăn quả miền Đông Nam Bộ Đỗ Văn Quỹ từ tháng 10/2015 -10/2018
Khoa học Xã hội
1 Xây dựng, phát triển và quảng bá nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Rượu Hoà Long Viện Công nghệ sinh học và Thực phẩm PGS.TS. Đàm Sao Mai 24 tháng, từ tháng 10/2015 đến 10/2017
2 Xác lập quyền, quản lý và khai thác nhãn hiệu tập thể Bánh khọt Vũng Tàu của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm - Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM PGS. TS. Đàm Sao Mai; CN. Dương Thành Long 20 tháng (từ tháng 1/2015 đến 9/2016)
3 Nghiên cứu ứng dụng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Viện nghiên cứu khoa học Dạy nghề PGS.TS Mạc Văn Tiến 18 tháng, từ tháng 3/2015 đến tháng 9/2017
Khoa học Nhân văn
1 Lịch sử đối ngoại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (1975-2015) Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu CN. Đỗ Nguyệt Hương; TS. Nguyễn Đình Thống 24 tháng, từ tháng 8/2015 - 8/2017