Tổng số lượng truy cập
33598
Số người online
21
  • Đề tài - Dự án năm 2015
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Tự nhiên
1 Dự án: Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến tỉnh BR-VT Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Phạm Ngọc Vũ 7/2015 - 7/2017
Khoa học Nông nghiệp
1 Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất phương án cụ thể nhằm phát triển hệ thống cây xanh tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Viện Môi trường và Tài nguyên ĐHQG Tp.HCM Chế Đình Lý
2 Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây mãng cầu ta (Na) đặc hữu của tỉnh BR - VT Trung tâm Cây ăn quả miền Đông Nam Bộ Đỗ Văn Quỹ
Khoa học Xã hội
1 Xác lập quyền, quản lý và khai thác nhãn hiệu tập thể Bánh khọt Vũng Tàu của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Đại học Công nghiệp TS. Đàm Sao Mai
2 Nghiên cứu ứng dụng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Viện nghiên cứu khoa học Dạy nghề PGS.TS Mạc Văn Tiến
Khoa học Nhân văn
1 Lịch sử đối ngoại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (1975-2015) Hội Khoa học lịch sử BR-VT Đỗ Nguyệt Hương