Tổng số lượng truy cập
377183
Số người online
2
  • Đề tài - Dự án năm 2019
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Tự nhiên
1 Điều tra hiện trạng cây thuốc có giá trị tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm cơ sở để quản lý sử dụng, bảo tồn và phát triển bền vững Viện Dược liệu TS. Trần Thị Liên 37 tháng, từ tháng 9/2019 đến tháng 9/2022
Khoa học Nông nghiệp
1 Thiết lập chương trình kiểm soát Hàu nuôi (Crassostrea sp) trong thu hoạch tại khu vực Long Sơn, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản KS. Nguyễn Anh Phương 28 tháng, từ tháng 5/2019 đến tháng 9/2021 (Gia hạn đến 12/2022)