Tổng số lượng truy cập
359446
Số người online
2
  • Đề tài - Dự án năm 2023
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Tự nhiên
1 Đánh giá sức tải môi trường và đề xuất giải pháp phát triển du lịch bền vững tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Viện Sinh thái học Miền Nam Lê Bửu Thạch 18 tháng(Từ tháng 12/2023 đến tháng 5/2025)
Khoa học Nông nghiệp
1 Xây dựng mô hình xử lý trước thu hoạch và bảo quản nhãn xuồng sau thu hoạch tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng TS. Bùi Duy Du 34 tháng (từ tháng 9/2023 đến tháng 6/2026)
Khoa học Xã hội
1 Nghiên cứu và đề xuất giải pháp phát triển sản phẩm du lịch ban đêm phục vụ cho khách du lịch tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu Viện Nghiên cứu Chiến lược TS. Lê Cao Thanh 28 tháng (từ 9/2023 đến 12/2025)
Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
1 Nghiên cứu giải pháp sử dụng vật chất nạo vét từ các cửa sông, cảng biển làm vật liệu san lấp công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Viện Vật liệu xây dựng Dương Thanh Qui 18 tháng (Từ tháng 12/2023 đến tháng 5/2025)
2 Nghiên cứu sinh sản nhân tạo ốc Đụn Cái (Rochia nilotica) ở Vườn quốc gia Côn Đảo VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC Hoàng Xuân Bền 30 tháng (Từ tháng 11/2023 đến tháng 04/2026)
Khoa học Y - Dược
1 Tình trạng sâu răng và hiệu quả sử dụng vecni fluor (NaF 5%) dự phòng sâu răng sớm ở trẻ em (3-5 tuổi) tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Tp.HCM Lê Trung Chánh 24 tháng (Từ tháng 11/2023 đến tháng 10/2025)