Tổng số lượng truy cập
269549
Số người online
8
  • Đề tài - Dự án năm 2004
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Xã hội
1 Nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000:2000 tại VP sở Nội vụ tỉnh BR-VT Sở Nội Vụ ThS. Mai Thanh Quang
2 Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở tỉnh BR – VT, đáp ứng yêu cầu giai đoạn CNH- HĐH Trường Chính trị ThS. Nguyễn Hồng Lương
3 Nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 tại VP UBND huyện Long Điền tỉnh BR-VT UBND Huyện Long Điền Phạm Văn Tạo
4 Nghiên cứu ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy và học tại các trường phổ thông trung học tỉnh BR-VT Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh BR-VT CN. Lê Văn Thiên 18 tháng, từ tháng 1/2004 đến tháng 6/2005
5 Nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 tại VP UBND Tỉnh BR-VT. UBND tỉnh Võ Thành Kỳ
6 Nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 tại sở TN-MT Sở TN-MT Phạm Văn Nghiệp
7 Nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 tại sở XD Sở XD Nguyễn Lập
Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
1 Nghiên cứu thiết kế cải tạo xe môtô 2 bánh 110CC phân khối thành xe 3 bánh sử dụng nhiên liệu gas vận chuyển chất thải rắn trong các khu dân cư. Công Ty TNHH Dịch Vụ Khí Đồng Minh KS. Lê Minh Hải 18 tháng (10/2005 - 11/2008)
2 Nghiên cứu hoạt động giông sét và đề xuất các giải pháp phòng chống sét ở tỉnh BR-VT ( Giai đoạn 1 : huyện Xuyên Mộc và Đất Đỏ). Viện vật lý địa cầu TS. Nguyễn Xuân Anh từ tháng 9/2004 đến tháng 8/2006
3 Nhân rộng mô hình năng suất xanh nhằm cải thiện môi trường của dân cư xã Phước Hải, Đất Đỏ, tỉnh BR-VT Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN ThS. Nguyễn Kim Thanh 18 tháng, từ tháng 06/2004 đến tháng 11/2005