Phổ biến tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà” theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại văn bản số 6242/BXD-KHCN ngày 28/12/2020.
19/02/2021

Ngày 06/01/2021, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Văn bản số 78/UBND-VP về việc phổ biến tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà” theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại văn bản số 6242/BXD-KHCN ngày 28/12/2020.

Nhằm đảm bảo an toàn cho các công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời, Bộ Xây dựng đã ban hành tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà” do Viện Khoa học Công nghệ (IBST) biên soạn. Tài liệu này đưa ra các hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà có công suất không quá 01MW.

Nội dung tài liệu Hướng dẫn gồm các nội dung sau: Phạm vi áp dụng; tài liệu tham khảo; thuật ngữ, định nghĩa; yêu cầu về an toàn công trình khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời; tính toán kết cấu đỡ; đánh giá an toàn chịu lực của kết cấu mái và công trình hiện hữu; thi công và nghiệm thu hệ thống điện mặt trời và kết cấu đỡ; quy định về quản lý.

UBND xã Tam Phước xin phổ biến tài liệu trên đến các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình để tham khảo, áp dụng.

Tài liệu này được đăng tải trên website của Bộ Xây dựng: http://moc.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx và website của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: http://soxd.baria-vungtau.gov.vn)./.

 


Số lượt đọc: 1009 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác