HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HỌC TẬP LÀM THEO GƯƠNG BÁC
02/05/2016

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện chuyên đề năm 2016 về “ trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đăng ký thực hiện với khẩu hiệu hành động: “ năng động, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả”; TQ Hội phát động mô hình tiết kiệm làm theo gương Bác; Ban chấp hành Hội, các chi hội, tổ hội, vận động hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua gắn với việc “làm theo” gương Bác. Qua các năm phát động đã xuất hiện nhiều mô hình, phần việc thiết thực, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đông đảo cán bộ, hội viên và quần chúng phụ nữ. 

Thực hiện đầy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nự “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, rèn luyện phẩm chất của phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa“Tự tin – tự trọng – trung hậu – đảm đan” gắn với phát động các phong trào thi đua yêu nước “phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch thông qua tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề hàng quý của chi, tổ hội, các buổi họp lồng ghép tổ dân cư, tuyên truyền trên loa truyền thanh, tham gia các hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các hoạt động do cấp trên và địa phương tổ chức,… Qua đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về việc tu dưỡng, rèn luyện theo gương Bác của cán bộ, hội viên phụ nữ. Đến nay, có 100% cán bộ, 95% hội viên và 80% phụ nữ được tuyên truyền. Hội quán triệt 6/6 chi hội năm 2015 thực hiện làm theo gương Bác đăng ký ít nhất một việc làm thiết thực theo gương Bác. Kết quả, 100% chi hội đăng ký thực hiện mô hình nuôi heo đất tiết kiệm, số tiền tiết kiệm để giúp nhau phát triển kinh tế tăng thu nhập, giúp cho phụ nữ bệnh hiểm nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Bên cạnh các mô hình đã thực hiện từ các năm, gắn với nhiệm vụ vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, chúng tôi xây dựng và duy trì các mô hình tiết kiệm, nổi bật như các mô hình: duy trì 22 tổ phụ nữ tiết kiệm xoay vòng tại 6 chi hội, mô hình hủ gạo tình thương tại chi hội phụ nữ Phước Lăng và Phước Trinh, mô hình tổ phụ nữ nuôi vịt đẻ tiết kiệm giúp nhau tại ấp Phước Trinh,..

Từ các mô hình tiết kiệm, với 1.158 chị tham gia, số tiền tiết kiệm ước: 393.575.000đ(268.000.000đ + 125.575.000đ)đã giúp 525 chị có hoàn cảnh khó khăn có vốn làm ăn phát triển kinh tế gia đình, và vươn lên trong cuộc sống. Từ đó, đã tạo chuyển biến rõ nét trong mỗi hội viên phụ nữ về ý thức trách nhiệm sống, học tập và làm theo gương Bác. Không chỉ nâng cao hiệu quả phong trào Hội, phong trào thực hành tiết kiệm đã trở thành điểm nhấn trong việc học tập làm theo gương Bác, khẳng định và nâng cao vai trò, tuy tín của Hội,thu hút ngày càng đông đảo chị em tham gia sinh hoạt Hội. Bên cạnh đó, phong trào còn phát huy tình thần tương thân tương ái trong các tầng lớp phụ nữ, đời sống của chị em được nâng lên, góp phần tích cực cho sự phát triển và giữ vững danh hiệu xã Nông thôn mới và xã Nông thôn mới trên địa bàn xã./.


Số lượt đọc: 856 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác