Thông báo phân công Lãnh đạo tiếp nhận thông tin, phản ánh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên đường dây nóng tại địa bàn xã Tam Phước
26/07/2021

1. Ông Trần Thanh Hồng, Chủ tịch UBND xã (STĐ: 0937.077.548)

- Phụ trách tiếp nhận thông tin, phản ánh về tình hình An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tình hình đảm bảo lương thực, thực phẩm; tình hình thực hiện công tác an sinh xã hội.

- Phụ trách tiếp nhận các thông tin, phản ánh về tình hình thực hiện nhiệm vụ công vụ của Cán bộ, Công chức, Người hoạt động không chuyên trách, Ban ấp, các Tổ Covid cộng đồng.

2. Ông Lê Minh Thảo, Phó Chủ tịch UBND xã (SĐT: 0909.280.113)

- Phụ trách tiếp nhận thông tin, phản ánh về công tác tuyên truyền, truy vết các F có liên quan đến F0 trong và ngoài địa bàn huyện.

- Phụ trách tiếp nhận thông tin, phản ánh liên quan đến tình hình hoạt động của Chợ Tam Phước, tình hình quản lý Đất đai, Khoáng sản, Xây dựng, Môi trường.

- Phụ trách tiếp nhận thông tin, phản ánh liên quan đến các nội dung về Y tế.

Xem chi tiết Thông báo tại đây


Số lượt đọc: 1550 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác