Phương pháp mới để giảm tiếng ồn giao thông đường bộ
10/04/2017
Các nhà khoa học thuộc Đại học Granada (UGR), Tây Ban Nha và Đại học Southampton, Anh, đã thiết kế một phương pháp mới để giảm thiểu các vấn đề tiếng ồn do giao thông đường bộ gây ra.

Việc áp dụng Hướng dẫn tiếng ồn môi trường châu Âu (END) bởi các cơ quan quản lý nhà nước khác nhau của các nước thành viên EU liên quan đến tiếng ồn giao thông đường bộ đã tạo ra một số lớn các Kế hoạch Hành động về tiếng ồn bởi các chính quyền chịu trách nhiệm về cơ sở hạ tầng.Tuy nhiên, chỉ thị này đã không thiết lập một quy trình được quy định cho phép lựa chọn những đoạn đường quan trọng nhất đòi hỏi một số hành động, và sau khi lựa chọn được đoạn đường, lựa chọn phương án phù hợp nhất để chống lại tiếng ồn.Nghiên cứu đề xuất sử dụng dữ liệu có sẵn từ các tổ chức chịu trách nhiệm về cơ sở hạ tầng.Phương pháp này, được gọi là 'PATRON' (Các hành động ưu tiên chống tiếng ồn đường bộ), bao gồm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên gồm có xác định và cân nhắc các tiêu chí chính được sử dụng để ưu tiên các đoạn đường trong kế hoạch một cách khách quan và hợp lý. Trong giai đoạn thứ hai, chọn các phương án thích hợp cho từng đoạn đường.Sản phẩm cuối cùng là một phương pháp mà bất kỳ thực thể nào có thể thực hiện và giúp đưa ra quyết định bằng cách lựa chọn các giải pháp phù hợp nhất để giảm sự phơi nhiễm với tiếng ồn phát sinh trên mỗi đoạn đường, khi các khu vực cần hành động đã lựa chọn.Alejandro Ruiz Padillo, tác giả chính của bài báo giải thích rằng, ngoài ra, việc áp dụng phương pháp PATRON có thể thực hiện bất kể mô phỏng hay kỹ thuật nào được sử dụng để đo tiếng ồn. Do đó, nó có thể dễ dàng áp dụng cho các giai đoạn thực hiện Hướng dẫn ồn ào Môi trường ở châu Âu trong thời gian tới, đặc biệt là hiện nay phương pháp CNOSSOS-EU sẽ được sử dụng làm phương pháp chung để lập bản đồ tiếng ồn chiến lược ở châu Âu từ năm 2017 trở đi.


Số lượt đọc: 844 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác