HỘI LHPN XÃ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TƯƠNG THÂN TƯƠNG TRỢ
30/09/2017

Công tác tương thân tương trợ là một trong những nhiệm vụ chính mà Hội LHPN xã quan tâm thực hiện xuyên suốt trong quá trình hoạt động. Địa bàn xã Tam Phước là vùng nông thôn, đời sống còn nhiều khó khăn, đặc biệt chị em phụ nữ với tính tần tảo, chịu thương chịu khó trong công việc, trong chăm lo gia đình và tích cực tham gia công tác xã hội, công tác Hội phụ nữ ngày càng được chị em phụ nữ trên địa bàn và các mạnh thường quân quan tâm.

Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện và xây dựng gia đình hạnh phúc; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Bên cạnh đó, thực hiện giúp đỡ các chị em đạt 8 tiêu chí gia đình 5 không 3 sạch do Trung ương Hội phát động, với nhiều hình thức hoạt động của Hội để giúp đỡ hội viên như: hỗ trợ vốn cho chị em phát triển kinh tế,  xây dựng và phát động mô hình nuôi heo đất giúp nhau, duy trì mô hình tổ phụ nữ tiết kiệm giúp nhau và các mô hình khác….để nhằm tạo điều kiện chị em khá giúp chị em khó khăn phát triển kinh tế, nâng cao tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong hệ thống Hội; công tác tương thân tương trợ được cả hệ thống Hội quan tâm và huy động các nguồn lực để giúp đỡ, hỗ trợ chị em hội viên lúc khó khăn, ba65nh ngặt nghèo để cùng vương lên trong cuộc sống.

Trong 9 tháng/2017, Hội đã tổ chức 3 đợt thăm hỏi, động viên các hộ gia đình phụ nữ bệnh ngặt nghèo, tổ chức vận động và hỗ trợ cho hội viên phụ nữ nghèo 94 xuất tiền và quà, số tiền 15.000.000đ; phối hợp với các Ban ngành vận động, xét hỗ trợ cho 184 hội viên phụ nữ nghèo, số tiền: 33.500.000đ

Hội LHPN xã sẽ tiếp tục duy trì hoạt động công tác tương thân tương trợ, tiếp tục huy động nhiều nguồn lực để hộ trợ, giúp đợ hội viên phụ nữ khó khăn về nhiều mặt ở nhiều hình thức  để nhằm giúp chị em vượt qua khó khăn, nâng cao đời sống, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh./.


Số lượt đọc: 1355 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác