HỘI LHPN XÃ TAM PHƯỚC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 11-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHOÁ X) VỀ CÔNG TÁC PHỤ NỮ THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC
01/11/2017
Giai đoạn 10 năm (2008 – 2017),  Hội LHPN xã làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy và thực hiện tốt Nghị quyết 11-NQ/TW ngày của Bộ Chính trị (khoá X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, kết quả như sau:

Toàn xã có 3431 nữ/6722, chiếm 50,8%, trong đó có 2.684 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên, 1.663 phụ nữ trong độ tuổi lao động, 216 phụ nữ là cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động; Đến nay có 1.609/1.708hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa chiếm 91%.

Việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của gia đình được Đảng ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo xuyên suốt, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ và bình đẳng giới, các quyền cơ bản và vai trò của phụ nữ trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội được cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành và đoàn thể quan tâm thực hiện. Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp, luật của Nhà nước được coi trọng hàng đầu, trong đó có các văn bản liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ nên hầu hết cán bộ, hội viên phụ nữ đều được nghe tuyên truyền và cùng nhau thực hiện “sống và làm việc theo pháp luật”. Tổ chức 32 lớp tập huấn Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân gia đình và các văn bản hướng dẫn thực hiện các Luật và nội dung bồi dưỡng kiến thức chăm sóc sức khoẻ sinh sản, cách thức nuôi dạy con cái, sự quan tâm, chăm sóc lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình, xã hội .v.v. Tổ chức nói chuyện chuyên đề về “xây dựng và bảo vệ hạnh phúc gia đình” với 1658 lượt người tham dự. Nhận thức về giới của cán bộ, đảng viên và nhân dân có sự tiến bộ rõ nét, các phong trào phụ nữ có nhiều đổi mới về phương thức hoạt động, xây dựng các mô hình phù hợp với thực tế địa phương đạt hiệu quả, đa số phụ nữ tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, tích cực lao động sản xuất, chăm lo xây dựng gia đình, nuôi dạy con cái, giữ gìn phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt nam, địa vị của phụ nữ trong xã hội và gia đình ngày càng được nâng lên, các định kiến về phụ nữ dần được xoá bỏ, tình trạng bạo lực gia đình giảm đáng kể.

Chương trình phòng chống tệ nạn xã hội, nạn bạo hành trong gia đình, đấu tranh chống lối sống tiêu cực, công tác chăm sóc giáo dục trẻ em, xây dựng tình làng nghĩa xóm, giúp đỡ các gia đình khó khăn, phụ nữ lớn tuổi, đơn thân, tàn tật, trẻ em mồ côi .v.v. được quan tâm thực hiện, các chế độ, các phần quà, học bổng.v.v. đều đến đúng đối tượng.

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nữ trên các mặt tuyển dụng, quy họach, đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm, các chính sách về công tác cán bộ nữ được cử đi đào tạo được thực hiện đúng, tạo điều kiện cho chị em an tâm trong công tác và học tập. Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW có 31 phụ nữ được kết nạp vào Đảng chiếm 14,9%; 67% phụ nữ trong độ tuổi lao động tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo nâng cao trình độ kiến thức; số nữ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, đậu cao đẳng, đại học chiếm hơn 60% so với số học sinh dự thi; 07 phụ nữ tham gia ban ấp, tổ dân cư, 07 phụ nữ tham gia các tổ hòa giải ấp; phụ nữ tham gia cấp ủy xã nhiệm kỳ 2015- 2020, đạt 13% (02/15).

Qua công tác thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW trong 10 năm (2018-2017), đã tạo điều kiện cho nhiều phụ nữ có cơ hội phát huy năng lực, tỷ lệ phụ nữ được nâng cao trình độ, năng lực ở nhiều lĩnh vực chuyên môn, chính trị, nữ lãnh đạo ở các Ban, ngành tăng đáng kể so với nhiệm kỳ trước, đây là bước phát triển tốt nhằm thực hiện tốt chiến lược bình đẳng giới đến năm 2020./.


Số lượt đọc: 1723 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác