HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG AN TOÀN GIAO THÔNG
02/10/2017

Sáng ngày 02/10, Đoàn cơ sở phối với BGH trường THCS Mạc Đĩnh Chi, cùng Chi Đoàn trường tổ chức tuyên truyền Luật giao thông đường bộ, chú ý tránh các hành vi vi phạm khi tham gia giao thông trong buổi sinh hoạt dưới cờ cho 435 học sinh. Với hình thức tuyên truyền phong phú bằng tiểu phẩm “An toàn là bạn, tại nạn là thù” do chính các em học sinh của trường thể hiện.

Thông qua buổi tuyên truyền, giúp các em học hiểu rõ hơn về Luật giao thông đường bộ, chấp hành nghiêm khi tham gia giao thông. Xây dựng và phát huy lối sống văn hóa mới, có tri thức, phù hợp với các chuẩn mực đạo đức của dân tộc, tuân theo hiến pháp và pháp luật nhằm giúp các em học sinh ý thức được trách nhiệm của bản thân đối với gia đình và xã hội.


Số lượt đọc: 1507 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác