Tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tam Phước khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022
16/04/2017
Ngày 16/4/2017, Đoàn Thanh niên xã Tam Phước tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tam Phước khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022 với sự tham gia của 100 đại biểu đại diện cho 240 đoàn viên, thanh niên trong xã. 

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đoàn TNCS HCM khóa IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022, gồm 13 đồng chí; bầu trực tiếp chức danh Bí thư Đoàn xã tại Đại hội. Kết quả, đồng chí Đỗ Thị Ngọc Huyền được tín nhiệm, tái đắc cử giữ chức Bí thư Đoàn xã khóa IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đại hội cũng đã tiến hành bầu 11 đồng chí đi dự Đại hội Đại biểu Huyện Đoàn Long Điền lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022. Tại đại hội  cũng đề ra phướng hướng, nhiệm vụ trọng nhiệm kỳ 2017-2022: tăng cường phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích tình nguyện; tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn cho sát với tình hình thực tế của địa phương, thực hiện đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, cụ thể hóa và xây dựng các mô hình, công trình, phần việc thanh niên quản lý có chất lượng, hiệu quả, gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đổi mới nội dung, phương thức, hình thức hoạt động của đoàn, nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, cơ sở đoàn trên địa bàn dân cư, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; tiếp tục làm tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp, chú trọng nâng cao chất lượng công tác phát triển đoàn viên, quản lý đoàn viên; xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến...


Số lượt đọc: 1047 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác